Uchwała nr 7/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 11 sierpnia 2016

w sprawie powołania na stanowisko vice prezesa zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce Katarzyny Podgórni

Zarząd zgadza się na powołanie Katarzyny Podgórni na v-ce prezesa zarządu.

Agata Rozkocha (Prezes)

Katarzyna Podgórni

Marta Zwolińska

Robert Spica

webmaster