Uchwała nr 8/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 11 sierpnia 2016

w sprawie zwrotu kosztów podróży do Amsterdamu członków zarządu Agaty Rozkochy i Katarzyny Podgórni, w związku z udziałem w spotkaniu zarządów niewielkich Stowarzyszeń Jogi Iyengara w Europie.

Zarząd wyraża zgodę na zwrot kosztów podróży do Amsterdamu w dniach 2-4 września dla Agaty Rozkochy i Katarzyny Podgórni.

Agata Rozkocha (Prezes)

Katarzyna Podgórni

Marta Zwolińska

Robert Spica

webmaster