Uchwała nr 9/2016

Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
z dnia 12.10.2016

W sprawie organizacji Konwencji Jogi przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce w 2017r

Zarząd uchwala co następuje:
1. Stowarzyszenie podejmuje się organizacji Ogólnopolskiej Konwencji Jogi Iyengara 2 – 4 czerwca 2017r  w Krakowie
2. Nauczycielem zaproszonym do poprowadzenia warsztatu w ramach konwencji jest Birjoo Mehta

 

Agata Rozkocha ( prezes)

Katarzyna Podgórni

Marta Zwolińska

Robert Spica

webmaster