Program działania Zarządu SJIP

Katarzyny Pilorz

Plan minimum:

Utrzymanie porządku organizacyjnego:

finanse:

 • weryfikacja opłacania składek,
 • rozliczanie warsztatów oraz kursów nauczycielskich organizowanych pod szyldem SJIP

szkolenia i stopnie nauczycielskie:

 • weryfikacja poziomu szkoleń nauczycielskich,
 • weryfikacja stopni – przedłużanie ważności dyplomów
 • budowanie prestiżu stopni nauczycielskich wewnątrz Stowarzyszenia (głównie w formie stworzenia kompletnej informacji na temat uprawnień wynikających z poszczególnych stopni – wyciąg z regulaminów dotyczących szkoleń i egzaminów oraz wytycznych z Puny)

integracja środowiska nauczycielskiego:

 • coroczne zjazdy nauczycieli
 • budowanie bazy danych kontaktowych nauczycieli i osób w trakcie szkolenia
 • budowanie bazy tekstów – artykułów, tłumaczeń, notatek z warsztatów, videorejestracji, zdjęć
 • powołanie zespołu redakcyjnego dla strony SJIP

sformalizowanie projektu Bellur

 • wyznaczenie pełnomocnika do tych spraw przy zarządzie
 • opracowanie strategii pozyskania wymaganych środków

PR dla jogi Iyengara na zewnątrz SJIP

 • stworzenie pakietu informacyjnego na temat jogi Iyengara do pobierania ze strony www

 

Plan maximum:

promocja SJIP i jogi Iyengara na zewnątrz

działalność popularyzatorska

 • reaktywacja projektu stworzenia bazy bibliograficznej oraz raportu dotyczących działania jogi na organizm człowieka – w formie grantu
 • monitowanie tłumaczeń publikacji o jodze Iyengara

stworzenie stanowiska rzecznika SJIP przy zarządzie, który reprezentowałby SJIP medialnie (może w bardziej aktywny sposób)

 • sformułowanie strategii promocji jogi Iyengara w mediach

poszukiwanie dodatkowych źródeł funduszy

 • na fundowanie grantów na realizację projektów takich jak powyższy
 • na akcje promocyjne – reklama w Internecie, publikacjach

 

Styl zarządzania:

Funkcje w Zarządzie pełnione są społecznie, ale większość zadań jest wykonywana w formie odpłatnego zlecenia, które jest rozliczane po jego wykonaniu.

webmaster