Aktualności

Czekamy na czwarty etap "odmrażania"
20 maja 2020
Czekamy na czwarty etap "odmrażania"

Jako nauczyciele jogi jestesmy przekonani, że szkoły jogi powinny mieć jak najszybciej możliwość wznowienia działania. Praktyka jogi wpływa na odporność, poprawia samopoczucie, może przeciwdziałać depresji. Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce napisał o tym w liście do Premiera:

"Zamknięcie szkół jogi postawiło większość nauczycieli w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej. Utraciliśmy możliwość zarobkowania, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów czynszów i utrzymania lokali. Tylko w naszym Stowarzyszeniu zrzeszonych jest ponad 300 osób, dla których prowadzenie zajęć jest najczęściej jedynym źródłem utrzymania. Każdy kolejny tydzień zwiększa straty i grozi likwidacją wielu szkół jogi w Polsce.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważną rolę jogi w utrzymaniu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego społeczeństwa. Wiele badań naukowych potwierdza wpływ praktyki jogi na poprawę samopoczucia, zwiększenie odporności, na zmniejszenie dolegliwości związanych z licznymi chorobami cywilizacyjnymi i depresją. Tysiące osób uczęszczający wcześniej regularnie na zajęcia jogi, obecnie pozostaje pozbawiona tego wsparcia, co może przekładać się na większą podatność na zachorowania, również te na tle wirusowym. W interesie nas wszystkich jest jak najszybsze przywrócenie regularnych zajęć jogi.

W pełni rozumiemy wagę bezpieczeństwa i konieczność ograniczenia kontaktów. Jednak szkoły i studia jogi to zwykle kameralne miejsca, w których nauczyciele odpowiedzialnie będą w stanie zagwarantować spełnienie wymogów sanitarnych i zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej frekwencji na zajęciach."

Poprosiliśmy również o doprecyzowanie zapisów rozporządzenia z 16 maja o trzecim etapie łagodzenia reżimu epidemicznego. Niektóre z nich są nie do końca precyzyjne i pojawia sie wiele pytań zwiazanych z możliwością otwarcia szkół jogi.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu:

Szanowni Państwo,

Rozumiemy Państwa sytuację związaną z pandemią. Od dnia 18 maja br. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.878) - dalej zwanego: "Rozporządzeniem", uprzejmie informuję, że na podstawie regulacji wprowadzonych w II i III etapie "odmrażania sportu" możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych na obiektach otwartych i zamkniętych wskazanych w rozporządzeniu oraz prowadzenia działalności gospodarczej wymienionej w Rozporządzeniu oraz na zasadach w nim określonych.

W chwili obecnej trudny do określenia jest precyzyjny termin umożliwienia prowadzenia Państwa działalności- co jest przewidziane w IV etapie znoszenia obostrzeń, gdyż związane jest to bezpośrednio
z sytuacją epidemiczną w kraju. Niemniej jednak, śledząc chronologię postepowania kolejnych etapów "odmrożeń", można zakładać, że nastąpi to w najbliższym czasie. Dla Organów administracji publicznej najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Prosimy o rozważenie z możliwości skorzystania z obowiązujących "tarcz antykryzysowych".