Aktualności

Dla nauczycieli prowadzących/mentorów
20 października 2021
Dla nauczycieli prowadzących/mentorów

Rusza Program Mentoringowy dla nauczycieli, którzy przygotowując swoich podopiecznych do certyfikacji, chcą pogłębić kompetencje w zakresie budowania relacji, prowadzenia procesu szkoleniowego, organizacji pracy, aktywnie przyczyniając się do uspójnienia i uwspólnienia w przekazie jogi Iyengara, pomimo i dzięki naszej różnorodności.

Program zostanie otwarty w grudniu br. i będzie trwać do czerwca 2022 roku. Koordynatorem programu jest Natasza Moszkowicz. Obecnie trwa nabór 6 Ekspertów, którzy będą wspierali pracę trzyosobowych zespołów roboczych oraz poprowadzą dla uczestników programu 6 szkoleń tematycznych.

Zaproszenie dla Ekspertów zostało wysłane mailem do wszystkich członków Stowarzyszenia. Można je przeczytać również tutaj. Zgłoszenia od osób chętnych i spełniających określone w mailu wymogi, przyjmowane są do 7 listopada na adres: mentoring@joga.org.pl

Formuła programu opiera się na mentoringu koleżeńskim. Korzystając z wytycznych programu, swojej wiedzy i doświadczeń, wybrani i połączeni w zespoły uczestnicy, wspierani przez obecność eksperta - równoprawnego członka zespołu, określają istotne dla siebie cele, metody współpracy i sposoby realizacji zadań. Wynikami dzielą się z pozostałymi zespołami w ramach spotkania podsumowującego. Drugim wymiarem programu są warsztaty tematyczne prowadzone przez każdego z ekspertów. Tematy warsztatów będą wynikały z kompetencji ekspertów i potrzeb uczestników.

Ideą programu jest rozwój świadomości i umiejętności nauczycielskich - komunikacyjnych, relacyjnych, trenerskich. Jego pierwszym zadaniem jest budowanie i wzmacnianie więzi w społeczności praktykujących oraz urzeczywistnienia filozofii i etyki jogi w naszej praktyce osobistej i społecznej.

Uczestnicy

Do udziały w programie zaproszeni zostaną nauczyciele z potwierdzonym stażem i poziomem certyfikacji, spełniający kryteria formalne do podjęcia pracy z kandydatami na nauczycieli, mający do tej pory niewielkie lub żadne doświadczenie szkoleniowe. Potrzebujących wsparcia sprzyjających ich rozwojowi osób, bezpiecznej przestrzeni do testowania swojego wkładu i pomysłów, gdzie nie będą oceniani, lecz stymulowani do pracy na rzecz siebie i innych. Będą mogli czerpać zarówno z wiedzy ekspertów, jak i wzajemnych doświadczeń.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zasady rekrutacji zostaną przedstawione w osobnym mailu.
Ostatecznego wyboru spośród chętnych dokona koordynator w oparciu o przesłane przez uczestników ankiety i dyskusje z ekspertami. Organizatorom zależy nam na jak najbardziej sprzyjającym zestawieniu członków poszczególnych zespołów i towarzyszących im ekspertów.

Udział w programie dla uczestników jest odpłatny. Szczegóły dotyczące spraw organizacyjnych wraz z ankietą zgłoszeniową będą przesłane mailem.

Terminarz

 • listopad 2021
  wybór ekspertów, rekrutacja uczestników, dobór w zespołach
 • 3 grudnia (piątek) 2021
  spotkanie otwierające
 • styczeń - czerwiec 2022
  prace zespołów zadaniowych, 6 szkoleń tematycznych dla wszystkich uczestników programu (każdy ekspert prowadzi jedno szkolenie)
 • czerwiec 2022
  spotkanie podsumowujące/samykające program.

Koordynator

Natasza Moszkowicz - dyplomowana nauczycielka jogi według metody Iyengara na poziomie III. Posiada doświadczenie związane z wdrażaniem reformy i bezpośrednią łączność z RIMYI w Punie oraz współpracuje w tym zakresie ze stowarzyszeniami europejskimi. Doświadczona w rolach kandydatki, nauczycielki prowadzącej zarówno w grupowym, jak i mentorskim systemie szkoleniowym oraz członka komisji certyfikacyjnych. Świadoma możliwości i wyzwań każdej z tych ról w systemie. Zaangażowana w działalność i pracująca na rzecz SJIP, członkini Komitetu Technicznego. Szkoli się kierunkowo w ramach Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu. Korzysta z merytorycznego wsparcia zespołu wykładowców Laboratorium Psychoedukacji SWPS na poziomie tworzenia i realizacji niniejszego programu.

Organizacyjnie koordynatora wspiera zespół, w skład którego wchodzą Marta Zwolińska, Dominika Trabczyńska i Małgorzata Skórska.