Aktualności

Nowy system w pytaniach i odpowiedziach
08 lutego 2021
Nowy system w pytaniach i odpowiedziach

Ostatnia edycja pytań i odpowiedzi przygotowanych w Ramamani Iyengar Memory Yoga Institut w Punie została rozesłana 30 grudnia 2020 roku. Znajdują się w niej ważne informacje dotyczące kwestii mentoringu i kursów nauczycielskich.

"Każdy z uprawnionym mentorów decyduje indywidualnie o tym ilu kandydatów jest zdolny prowadzić. Nauczyciele z dużym doświadczeniem będą zdolni do jednoczesnego prowadzenia 3 czy 4 kandydatów, podczas gdy nauczyciele młodsi stażem, prowadzić będę tylko 1 osobę. Guruji mówił, że obowiązkiem nauczyciela jest być przewodnikiem, budować i rozwijać uczniów w ich jogicznych poszukiwaniach, co powinno stanowić przewodnią zasadę organizującą szkolenie kandydatów na nauczycieli."

RIMYI podtrzymało stanowisko z grudnia 2019 roku o możliwości organizacji kursów nauczycielskich pod warunkiem ich trwania 3 lata, przy maksymalnym udziale 25 osób, przy prowadzeniu przez nauczyciela prowadzącego tylko jednej grupy w jednym czasie. Krajowe stowarzyszenie musi być informowane o każdym nowym kursie, zobowiązując się zarazem do poinformowania o nim RIMYI.

Stowarzyszenia mają być również informowane o prywatnych inicjatywach warsztatowych z udziałem nauczycieli z zagranicy.

Wszystkie pytania i odpowiedzi mozna przeczytać tutaj

 

Do Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce również wpływają pytania. Komitet Techniczny odpowiedział na kwestie związane z bowiązkiem wskazania przez mentora/nauczyciela prowadzącego kandydatów na nauczycieli własnego mentora.

Kto określa, że jego mentorem jest nauczyciel "x"?

Jest to wynikiem relacji  i  "umowy" zawartej między uczniem, a prowadzącym go nauczycielem. W przypadku Kandydatów na egzaminy Level I, Level II relacja ta jest dodatkowo uwarunkowana różnicą w poziomie certyfikacji.

Czy trzeba wysłać oficjalne zapytanie?

Optymalnie  jeśli relacja mentorska jest naturalną kontynuacją relacji nauczyciel-uczeń.  Zwrócenie się z oficjalnym pytaniem jest dobrą praktyką,  jeśli chcemy poprosić o mentoring nauczyciela, z którym nie mieliśmy wcześniej kontaktu. Nawiązanie "umowy" i określenie zasad współpracy powinno nastąpić w oparciu o rzeczową znajomość praktyki i intencji Kandydata przez Nauczyciela Prowadzącego, oraz praktyki, jej kontekstu i wizji rozwoju w praktyce Nauczyciela Prowadzącego przez Kandydata.

Czy to mentor zgłasza, że "y" się u niego uczy?

W przypadku egzaminu Level I mentor zgłasza swoich kandydatów. Nie jest to wymogiem w przypadku kolejnych stopni certyfikacji. Niezależnie od poziomu certyfikacji, każdy z Nauczycieli Prowadzących uwzględnionych na oficjalnej liście SJIP, wskazuje swojego mentora. Utrzymywaną z nim relację potwierdza w liście rekomendującym swoich  kandydatów do egzaminu nauczycielskiego.

Czy jest wymóg różnicy stopni?

Wymóg różnicy minimum 1 stopnia obowiązuje w relacji między Nauczycielem Prowadzącym, a Kandydatami przygotowującymi się do egzaminu Level I, Level II.

Przy egzaminach kolejnych stopni znacząca i wymaga będzie różnica w doświadczeniu nauczycielskim.

Niezależnie od poziomu rolą Nauczyciela Prowadzącego jest pomoc i wsparcie Kandydatów na ich ścieżce praktyki i nauczania.

Ile czasu należy spędzić u mentora?

Umowa między mentorem, a uczniem nie jest określona w czasie i nie kończy się wraz z uzyskaniem stopnia certyfikacji przez Kandydata. O gotowości Kandydata do weryfikacji praktyki i uczenia na danym poziomie decydować będzie Nauczyciel Prowadzący.

Czas praktyki i rozwoju umiejętności nauczycielskich, pozwala Nauczycielowi Prowadzącemu na poznanie życiowego kontekstu Kandydata -  jego życiowej ścieżki, jego osobistych zasobów i wyzwań w jego praktyce. Kompleksowa wiedza o kandydacie jest podstawą do oceny jego gotowości do przystąpienia do egzaminu nauczycielskiego.

Czy chodzi nam o regularny kontakt czy warsztatowy?

Zadaniem Nauczyciela Prowadzącego jest zapewnienie Kandydatowi prawdziwych warunków dla nauki i rozwoju tj. kontaktu z uczestnikami zajęć, których praktykę Kandydat może obserwować, w których praktyce może asystować i wobec których może ćwiczyć umiejętności nauczycielskie. Współpraca w ramach regularnych zajęć, umożliwia Nauczycielowi Prowadzącemu pozyskanie  systematycznej wiedzy o rozwoju i dojrzewaniu praktyki nauczycielskiej Kandydata.

Jeśli regularnie - to co to znaczy?

Określa to, prywatna "umowa" pomiędzy uczniem, a nauczycielem prowadzącym.

Polecamy Nauczycielom Prowadzącym zapoznanie się z wzorcem Listu Rekomendacyjnego. Wiedza, jaką Kandydat potrzebuje przyswoić w procesie rozwoju z jednej strony i wiedza, jaką potrzebuje pozyskać Nauczyciel Prowadzący o Kandydacie z drugiej strony, pomoże określić tryb współpracy.

Czy takie same wymogi są dla wszystkich stopni?

Tak, jeśli mowa o kształtowaniu i wzrastaniu w relacji nauczyciel - uczeń

Jeśli regularnie, co z wyższymi stopniami?

Każdy praktykujący na ścieżce jogi, rozwijający się pod okiem nauczyciela, jest zobowiązany do utrzymania dobrego kontaktu ze swoim mentorem, bez względu na to, jaki posiada stopień bądź do jakiego aspiruje.

Co jeśli nie ma wyższego stopnia w okolicy?

Jeżeli mamy problem z odnalezieniem mentora, zawsze możemy skorzystać z sugesti SJIP bądź RIMYI.

Jaka ilość warsztatów/godzin w roku jest wymagana?

Proces każdego z Kandydatów jest inny. Różne są tryby pracy Nauczycieli Prowadzących. Realizacja godzin zajęciowych czy uczestnictwo w danej liczbie warsztatów nie stanowią o gotowości Kandydata do przystąpienia do egzaminu nauczycielskiego.

Co z wizytami w RiMYI - czy one coś wnoszą?

Wizyty w RIMYI były, są i będą kontaktem ze źródłem. Ich wartości nie da się określić w kategori "odbytego warsztatu". Jeżeli mamy możliwość odbywać staże w RIMYI, to jest to najlepszy sposób na zdobywanie wiedzy, doświadczenia oraz pogłębianie praktyki w metodzie B.K.S. Iyengara.