Aktualności

Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SJIP
22 marca 2020
Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SJIP

Z powodu stanu epidemii ogłoszonego w naszym kraju zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce odwołuje termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznaczony na 27 marca br.

O nowym terminie poinformujemy, gdy sytuacja bedzie bardziej stabilna, a wprowadzone ograniczenia kontaktów bedą ulegały osłabieniu. Rozważane jest również przeprowadzenie ZWZC w trybie on-line. Jednak nawet w tym wypadku potrzebne będzie spotkanie kilku osób, więc na razie wstrzymujemy się z podaniem konkretnego terminu.

W związku z tym poprzedni komuniat traci ważność:

Zarzą SJIP serdecznie zaprasza na coroczne Zwyczajne Walne Zebranie
Członków, które jest podsumowaniem wydarzeń minionego roku.
Odbędzie się ono 27 marca 2020 roku o godzinie 18.15 w Krakowie przy
ul. T. Ptaszyckiego 6 w budynku Com Com Zone. Na adres e-mail biuro@joga.org.pl należy zgłosic informację o chęci udziału w Walnym Zebraniu. Dla uczestników przewidziany jest posiłek.

Zarząd Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

na podstawie § 19 ust 7 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 27. marca 2020 r. o godzinie 18.00 w Krakowie przy ul. T. Ptaszyckiego 6 w budynku Com Com Zone

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Etyki Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce za rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/przeznaczeniu zysku za 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi
  Stowarzyszenia - Monice Salitra za rok 2019.

 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Stowarzyszenia - Annie Zhadko za rok 2019.

 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Stowarzyszenia - Małgorzacie Skórskiej za rok 2019.

 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Stowarzyszenia - Tomaszowi Pyrzewiczowi za rok 2019.

 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Stowarzyszenia - Romanowi Grzeszykowskiemu za rok 2019.

 22. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany systemu egzaminacyjno-szkoleniowego
 • w przedmiocie wyboru członków Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

23. Wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.