Aktualności

Zmiany w systemie egzaminacyjno-szkoleniowym
14 listopada 2019
Zmiany w systemie egzaminacyjno-szkoleniowym

Od początku 2020 roku Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce nie będzie ingerowało w  konkretne formy przygotowania do egzaminu nauczycielskiego na poszczególne stopnie w jodze wg metody Iyengara.

System szkolenia zostanie jednak rozszerzony o tzw. system mentorski. Opiera się on na bliskiej i stałej relacji ucznia (osoby przygotowującej się do bycia nauczycielem) i jego nauczyciela prowadzącego. Taka forma szkolenia ma odbywać się poprzez regularną praktykę, obserwacje, asysty i superwizje pod okiem nauczyciela prowadzącego. Nauczyciel ten przekazuje również wiedzę z filozofii jogi, anatomii, fizjologii i motoryki ludzkiego ciała w praktyce.

W zakładce egzaminy na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowane zostały nowe, obowiązujące od 2020 roku wymogi dla kandydatów na poszczególne stopnie nauczycielskie i wymogi dla nauczycieli prowadzących. Nauczyciel prowadzący wydaje swojemu podopiecznemu rekomendację, która upoważnia go do podejścia do egzaminu nauczycielskiego na odpowiedni stopień. Tylko nauczyciele spełniający wyznaczone wymogi mogą wystawiać rekomendacje, dlatego tak ważny jest wybór osoby, u której kandydat rozpocznie szkolenie. Jeszcze w tym roku opublikowana zostanie lista nauczycieli, którzy spełniają wymogi określone przez Komitet Techniczny. Zwracamy uwagę na fakt, że będzie to dużo szersza lista uprawnionych, która daje możliwość poszukiwań poza obecnymi kursami nauczycielskimi.

Sugestią Komitetu Technicznego jest, aby osoby, które rozpoczynają prowadzenie do egzaminu (nauczyciele poziomu Junior II i Junior III), rozpoczęły od osób, które znają. Dobrze kiedy na początku przyjmą nie więcej niż 2-3 kandydatów. W miarę rozwoju tego procesu większa liczba kandydatów jest możliwa. Zwracamy uwagę, że liczba ta powinna odpowiadać takiej, którą konkretny nauczyciel prowadzący jest w stanie objąć odpowiednią uwagą - wszystko zależy od doświadczenia i kompetencji, a także odpowiedzialności jaką jest w stanie udźwignąć. Do grudnia 2019 roku, kiedy to odbędzie się spotkanie w Punie dla nauczycieli szkolących z całego świata, nie podajemy żadnej granicznej liczby kandydatów. Jednak taka informacja, po konsultacjach w RIMYI, może się pojawić.

W wymogach egzaminacyjnych uporządkowana została kwestia stopnia Introductory, który teraz funkcjonuje bez numeru. Egzamin Introductory I został zniesiony przez B.K.S. Iyengara wiele lat temu i pozostał tylko jako wewnętrzna ewaluacja. Z tego powodu nauczyciele, którzy uzyskali dyplom Introductory II, teraz na liście nauczycieli będą mieli wpisany stopień Introductory.

Dla ułatwienia procesu zapisów na egzaminy stworzone zostaną dwie tury:

  • w grudniu - zapisy na egzaminy  odbywające się w pierwszej połowie roku (styczeń-czerwiec),
  • w czerwcu - zapisy na egzaminy odbywające się w drugiej połowie roku (lipiec-grudzień).

W zakładce egzaminy można zapoznać się z terminami egzaminów w 2020 roku.

Zapisy na pierwszą połowę 2020 roku rozpoczną się 1 grudnia br.