Protokół z 31 VII 2008, aneks

Aneks do protokołu spotkania KT PSJI w Nałęczowie

dyskusja prowadzona przez Internet, 31 lipca 2008


Obecni członkowie KT PSJI:
  • Jurek Jagucki (przewodniczący obrad)
  • Konrad Kocot
  • Henryk Liśkiewicz
  • Małgorzata Madej
  • Katarzyna Pilorz (protokolant)
Punkty obrad:

1. Pytanie Roberta Spicy o wymogi do egzaminu Junior Intermediate III zapowiedzianego na listopad 2008 doczekało się odpowiedzi:
  • Ilość wymaganych asyst u nauczyciela min. Junior III wynosi 5 plus 5 obserwacji klas (średniozaawansowane, zaawansowane, kobiece, terapeutyczne). Chcemy również, aby tę rekomendację wystawił nauczyciel z Polski. Warsztaty w Blacons zostaną zaliczone jako wymóg nr. 9.
  • Zgodnie z regulaminem pkt. 10 powinieneś mieś jeszcze jedną asystę (do uzyskania pełnych uprawnień egzaminacyjnych) i dodatkowo jeden egzamin odbyty jako pełnoprawny egzaminator. Dlatego chcemy abyś uzupełnił ten wymóg do końca tego roku kalendarzowego.
  • Powinieneś też mieć przynajmniej jeden pobyt w Punie w RMIYI. Dlatego twój dyplom zostanie wstrzymany do momentu, w którym odbędziesz taki staż w Punie, jednak nie dalej niż do dwóch lat od egzaminu.

2. Zapowiedziany kurs Konrada Kocota na Intro I/II uzyskał zgodę KT do ogłoszenia.

3. Po dyskusji z Ritą Keller na temat wymogów dla osób prowadzących klasy medyczne KT postanowiło podnieść próg dla tych uprawnień wzorem Niemiec ze stopnia Junior Intermediate II na Junior Intermediate III.

4. W kwestii opłat egzaminacyjnych uchwalono:
  • podniesienie opłat egzaminacyjnych ze 150 zł na 300 zł.
  • wprowadzenie wynagrodzenia dla egzaminatorów z uprawnieniami (oprócz zwrotu kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia) w wysokości 350 zł. za egzamin

Uchwała ta powinna zostać zaakceptowana wraz z wyznaczeniem daty obowiązywania przez Zarząd PSJI.

5. Zatwierdzone zostały dokumenty dotyczące trybu przystępowania do egzaminów, uprawnień egzaminatorskich oraz stosownych wytycznych dla egzaminatorów i osób odbywających trening egzaminowania. Zaakceptowano przygotowane przez Kasię w oparciu o regulamin IYNAUS wytyczne dla osób zdających oraz do wytycznych dotyczących menstruacji i ciąży zostały dodane te dotyczące problemów zdrowotnych na egzaminach.

6. Katarzyna Pilorz zgłosiła rezygnację ze stanowiska Sekretarza KT z dniem 1 sierpnia 2008.

Członkowie KT doceniając wkład Kasi w prace nad regulaminami, jej w 100% udział w protokołowaniu oraz monitowanie spaw związanych z kształceniem i egzaminowaniem przez okres (IV.2007-VIII.2008) postanowili w ramach nagrody motywacyjnej umorzyć opłatę szkoleniową za warsztaty organizowane przez PSJI w 2008. Uchwała czeka na zatwierdzenie przez Zarząd PSJI.
webmaster