Zebranie Zarządu PSJI, Kraków 7 września 2008

Dnia 7 września 2008 w Krakowie odbyło się I zebranie nowego Zarządu PSJI.

Na zebranie przybyli: prezes Zarządu PSJI - Katarzyna Pilorz, sekretarz Zarządu PSJI - Maciej Wielobób oraz członkowie Zarządu PSJI - Piotr Künstler i Adam Ramotowski; jak również Wojciek Zemek, administrator strony www i baz danych Stowarzyszenia.

Na początku zostały przedstawione dane dotyczące stanu konta Stowarzyszenia, jak również przewidywane wydatki. Zastanawialiśmy się również w jaki sposób rozliczać warsztaty z nauczycielami zagranicznymi (np. Lois Steinberg czy Corine Biria). Sporo czasu zabrało omówienie spraw związanych z projektem Certification Mark. Analizowaliśmy umowę z Gurujim, zastanawialiśmy się jakie warsztaty i z nauczycielami jakiego stopnia będą uprawniać do podpisania lub przedłużenia umowy o Certification Mark (skierowano zapytanie do Komitetu Technicznego PSJI), podjęliśmy też decyzję odnośnie terminu przesyłania dokumentów dotyczących znaku certyfikacyjnego. Ze względu na wyczerpujący się nakład "Podstawowych wskazówek dla nauczycieli jogi", podjęliśmy decyzję o ich dodruku, jak również o tłumaczeniu drugiej części książki. Wojtek zainicjował dyskusję na temat ożywiania strony internetowej Stowarzyszenia i stworzenia zespołu redakcyjnego strony. Następnie zostały rozpatrzone wnioski nadesłane przez Henryka Liśkiewicza: o zwrot kosztów za egzaminy Junior z zeszłego roku (odrzucony ze względu na zamknięcie roku podatkowego 2007), o przyjęcie Konstytucji B.K.S. Iyengara (zdecydowano się skierować do Puny zapytanie o status dokumentu; a przed ewentualnym przyjęciem i publikacją - zrewidowanie tłumaczenia), o umieszczenie informacji o przywróceniu rekomendacji kursowi nauczycielskiemu prowadzonemu przez Henryka (Zarząd zdecydował się umieścić taką informację pod warunkiem przysłania przez Henryka wymaganych informacji o omawianym kursie nauczycielskim na stronę www PSJI), o podpisywanie oświadczeń przez prowadzących treningi nauczycielskie, że nauczają wyłącznie wg metody Iyengara (wniosek odrzucony ze względu na wejście Certification Mark - w umowie, którą podpisze każdy nauczyciel jest klauzula o nauczaniu wyłącznie wg metody Iyengara). Henryk Liśkiewicz wyraził także swój sprzeciw wobec losowemu wyświetlaniu sylwetek nauczycieli (od stopnia Junior wzwyż) na stronie głównej PSJI, jednakże Zarząd jednomyślnie opowiedział się za pozostawieniem wyżej wymienionych informacji, aby nadać stronie Stowarzyszenia bardziej osobowy charakter. Adam przedstawił informacje o projekcie Bellur i przedstawił swoje propozycje na zebranie funduszy na projekt (zbiórka pieniędzy z okazji urodzin Gurujiego oraz koszulki, które będą sprzedawane w szkołach jogi). Ponadto na spotkaniu zatwierdzono wynagrodzenie dla egzaminatorów PSJI.

Maciej Wielobób, sekretarz Zarządu PSJI

webmaster