Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 15 marca 2009

Protokół z posiedzenia Zarządu PSJI z dnia 15 marca 2009 w Warszawie

Zarząd obradował na następujące tematy:
  • niejasności związane z egzaminem na stopień Introductory I organizowanym przez Henryka Liśkiewicza zgłoszone przez Nataszę Moszkowicz i Ewę Wardzałę (zdecydowano się przekazać do rozpatrzenia Komisji Etyki)
  • podpisanie umowy o prowadzenie biura PSJI (uchwalono, że zostanie podpisana umowa z Anną Banek na prowadzenie Biura PSJI),
  • przeprowadzenie wewnętrznego audytu księgowości PSJI przed przejęciem prowadzenie księgowości przez nowe biuro (Zarząd wyraził zgodę),
  • sprawa konta PSJI (ze względu na niskie koszty prowadzenia zdecydowano się nie zmieniać konta w VW Banku na nowe).
  • Ponadto Zarząd podjął pierwsze ustalenia w celu zorganizowania dorocznego ogólnopolskiego zjazdu nauczycieli jogi oraz Walnego Zebrania PSJI. Przedyskutowywaliśmy zmiany w statucie zasugerowane przez radcę prawnego i zdecydowaliśmy się na zlecenie prawnikowi sprawdzenia wszelkich regulaminów PSJI pod kątem zgodności z nowym statutem PSJI, który zostanie poddany pod głosowanie na Walnym Zebraniu.

Maciej Wielobób
webmaster