Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: IV’13-VI’13

Spotkania Zarządu:

9 czerwca: nie podjęto żadnych uchwał

 

1. Zarząd zwołał oraz przeprowadził NWZC w maju w Krakowie, mające na celu wybór nowej Komisji Rewizyjnej.

2. Zarząd zwołał oraz przeprowadził ZWZC w czerwcu w Warszawie, mające na celu przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności PSJI.

3. Zarząd zorganizował warsztaty towarzyszące ZWZC. Warsztat był bezpłatny dla członków PSJI, zajęcia poprowadzili: Ewa Wardzała (Intermediate Junior III) i Robert Spica (Intermediate Senior I).

4. Zarząd podjął działania zmierzające do organizacji wykładu-warsztatu dla egzaminatorów z Ritą Keller w Warszawie w lipcu.

5. Zarząd koordynował przyjmowanie zgłoszeń do CMu na 2013/ 14 rok.

6. Zarząd zaprosił listownie do przystąpienia do CMu nowych nauczycieli Intro II.

7. Zarząd kontynuował czynności związane z toczącym się wobec PSJI postępowaniem nadzorczym z Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych.

8. Zarząd podjął decyzję w kwestii problemów z rejestracją w KRSie zmian wynikłych z ZWZC i NWZC 2012. Decyzja okazała się słuszna – zmiany ostatecznie zostały zarejestrowane w sądzie.

9. Zarząd zaakceptował kosztorysy egzaminów organizowanych w Krakowie: Intro II przez R. Grzeszykowskiego i K. Kocota oraz nadzorował ich przeprowadzenie.

10. Zarząd koordynował prace między Sekretariatem a Przewodniczącym KT związane ze zbieraniem zgłoszeń na egzaminy w lipcu 2013 roku.

11. Zarząd wypowiedział się w kwestii negocjacji warszawskich szkół z Benefit Systems SA. Dostępne jest na profilu FB:

„Cieszymy się, że media zwróciły uwagę na sytuację na rynku usług rekreacyjnych, na którym pojawiła się swoista waluta, którą za usługi tego typu płaci coraz więcej klientów. Dotyczy to również szkół jogi a w szczególności szkół, których właścicieli i pracowników zrzeszamy. Problem polega na tym, że kurs waluty jaką jest karta MultiSport jest ustalany jednostronnie przez pośrednika - Benefit Systems, co powoduje, że układ przestaje być dla szkół jogi partnerski. Ważne, jest to, aby osoby korzystające z tych kart uświadomiły sobie konsekwencje - mianowicie to, że za niską stawką, jaką płaci Benefit pójdzie obniżenie jakości usług - np. skracanie długości zajęć (aby więcej zajęć zmieścić w grafiku dla korzystnego zwrotu), zatrudnianie instruktorów o niższych kompetencjach (niższe płace), czy wręcz zamykanie kameralnych szkół - powrót na sale gimnastyczne, gdzie wchodzi więcej osób. To się nazywa cięcie kosztów... Zwyczajnie i po prostu - ważna jest tu świadomość konsumencka, że za niską ceną idzie niska jakość a za utrzymywanie wysokiej jakości płaci szkoła jogi. Życzymy powodzenia warszawskim szkołom jogi w negocjacjach z Benefit Systems!!!”

12. Zarząd ustalił z innymi organizatorami międzynarodowych konwencji z Abhijatą Iyengar termin warsztatu, który odbędzie się w Polsce (Warszawa, 13-14 maja 2014). Zarząd podjął również rozmowy z współorganizatorami europejskich konwencji Abhijatą Iyengar na temat udziału Polski w kosztach biletu lotniczego z Indii.

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

 

webmaster