Zebranie Zarządu PSJI, Warszawa 9 czerwca 2013

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant), Julia Południewska, Adam Ramotowski

 

1. Dyskusja nad relacjami szkół jogi z Benefit Systems SA

negocjacje z BS

rola PSJI w kształtowaniu postaw konsumenckich

2. Dyskusja nad członkostwem Henryka

3. Kwestia egzaminów Henryka – Robert + Adam

3. Dyskusja nad organizacją konwencji z Abhijatą Iyengar – relacja z przygotowań od Julii

grupa robocza

budżet

sala

sprzęt

zakwaterowanie

plan dnia – zapytać Abhi o jej preferencje

reklama

współpraca z innymi stowarzyszeniami

wysokość opłat – przedpłaty taniej i zniżka dla członków

baza noclegowa

stoiska reklamowe

koszulki

sponsoring/patronat medialny : joga-joga, magazyn joga,

wolontariusze

 

webmaster