Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: VII’13-IX’13

Spotkania Zarządu:

• 5 lipca: nie podjęto żadnych uchwał.

Wydarzenia:

• 7 lipca: Zarząd zorganizował wykład-warsztat dla egzaminatorów. Warsztat był bezpłatny dla czynnych egzaminatorów a odpłatny – dla pozostałych członków PSJI, poprowadzony przez: Ritę Keller (nauczycielkę stopnia Senior Intermediate III z Niemiec), przetłumaczony przez Katarzynę Pilorz.

Certification Mark:

• Zarząd koordynował przyjmowanie zgłoszeń do CMu na 2013/ 14 rok oraz ich podpisywanie.

• Zarząd nadzorował sukcesywne listowne zapraszanie do przystąpienia do CMu nowych nauczycieli Intro II.

Postępowanie nadzorcze w UMK:

• Zarząd uzyskał akceptację Krajowego Rejestru Sądowego dla zmian w Statucie z 2012 roku. Zmiany były kwestionowane w toku postępowania nadzorczego prowadzonego wobec PSJI przez Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych. Rejestracja zmian potwierdziła prawne podstawy dla racji Zarządu w opozycji do koncepcji UMK.

Egzaminy nauczycielskie:

• Zarząd rozliczył egzaminy organizowane w Krakowie: Intro II przez R. Grzeszykowskiego i K. Kocota.

• Zarząd podpisał umowy o organizację egzaminów Introductory I i II oraz Junior Intermediate I i II w Warszawie w lipcu 2013 z Henrykiem Liśkiewiczem.

• Zarząd koordynował prace między Sekretariatem a Przewodniczącym KT związane ze zbieraniem zgłoszeń na egzaminy w lipcu 2013 roku.

Obieg informacji:

• Zarząd nadzorował uaktualnienie ewidencji członków oraz innych danych w bazie: osób ubezpieczonych, z CMem oraz po zdanym egzaminie

• Zarząd nadzorował wysyłanie biuletynu informacyjnego oraz pojawianie się nowych treści na www.

• Zarząd podjął inicjatywę udostępniania artykułów z Yoga Rahasya na stronie www dla członków PSJI.

Konwencja 2014:

• Zarząd ustalił orientacyjny plan konwencji z Abhijatą Sidhar oraz wysokość opłat za udział w konwencji.

• Zarząd nadzorował sformułowanie oferty na stronie www oraz zamieszczenie formularza zgłoszeń.

• Zarząd nadzorował prace koordynatora Julii Butrym-Południewskiej dotyczące wyboru sali, ustalenia patronatu medialnego, wyłonienia projektanta znaku graficznego oraz zorganizowania sprzętu.

 

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

 

 

webmaster