Zebranie Zarządu, Warszawa 2 lutego 2014

Protokół z zebrania Zarządu: 2 lutego 2014

Warszawa

Obecni:

Katarzyna Pilorz, Julia Południewska (protokolant), Olga Lasota, Robert Ściubidło

Uchwały:

Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

Organizacja Konwencji 2014

1. Dyskusja dotycząca projektów graficznych koszulek.

2. Ustalenie limitu zgłoszeń na 250 osób (ograniczenie wynika z wielkości sali).

3. Ustalenia dot. transportu i logistyki sprzętu do jogi.

4. Dyskusja dot. wynajęcia mieszkania dla Abhijaty i rodziny.

5. Ustalenie patronatu medialnego.

6. Ustalenie kto będzie tłumaczył konwencję.

7. Przyjęcie przez Zarząd rezygnacji koordynatora konwencji z wynagrodzenia.

8. Rejestracja filmowa konwencji – konieczność uzyskania zgody Abhi.

9. Plan dotyczący ilości wolontariuszy i organizacji recepcji.

10. Dyskusja dot. cateringu.

11. Dyskusja dotycząca stoisk.

12. Wyznaczenie osób do przygotowania bazy informacji noclegowej.

13. Przygotowanie zarysu budżetu konwencji.

webmaster