Sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI za rok 2013

W ciągu roku 2013 zarząd PSJI spotkał się na 4 formalnych zebraniach w Warszawie (luty, czerwiec, lipiec, listopad ‘13) oraz podjął 5 uchwał.

 

Działania Zarządu obejmowały w roku 2013:

1) Nadzór oraz rozliczenie organizacji 6 egzaminów nauczycielskich na stopnie:

a) Introductory I                         (lip ‘13 Warszawa)

b) Introductory II                       (maj ’13 Kraków, czer ‘13 Kraków, lip ’13 Warszawa)

c) Junior Interm I                      (lip ‘13 Warszawa)

d) Junior Interm II i III                (lip ‘13 Warszawa)

2) Prowadzenie serwisu internetowego, profilu na FB oraz redagowanie biuletynu informacyjnego PSJI. Na działania te składały się:

· wybór artykułów do tłumaczenia

· uzyskanie zgody na publikację materiałów z Yoga Rahasya

· zlecenie tłumaczeń artykułów

· pracę redaktorską i korektorską

· ustalenie harmonogramu publikacji materiałów

3) Nadzór nad pracami sekretariatu, kancelarii prawnej i biura księgowego

4) Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) ZWZC 9 czerwca 2013.

5) Organizację (zwołanie i przeprowadzenie) NWZC 26 maja 2013 – w celu wyboru członków Komisji Rewizyjnej PSJI w składzie: Diana Sochacka – przewodnicząca oraz Angelika Górska, Agnieszka Gawędzka – członkinie.

6) Przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej Certyfication Mark w roku 2013, w tym:

a) zebranie i weryfikacja formularzy rejestracyjnych

b) podpisanie umów sublicencyjnych z członkami stowarzyszenia

7) Działania związane z postępowaniem nadzorczym z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa Mark obejmujące:

· przygotowanie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji

· podjęcie decyzji w sprawie wstrzymania wpisu w KRSie

· nadzór nad działaniami sekretariatu oraz kancelarii prawnej w ww kwestiach

8) Organizację warsztatu dla członków nauczycieli towarzyszącego ZWZC w Warszawie 8 czerwca 2013.

9) Organizację i tłumaczenie wykładu Rity Keller na temat standardów egzaminowania dla członków egzaminatorów, oraz osób w trakcie treningu na egzaminatora.

10) Działania zmierzające do organizacji Polskiej Konwencji Jogi Iyengara z Abhijatą Sridhar w Warszawie w 2014 roku obejmujące:

a) uzyskanie zgody Gurujiego oraz samej Abhijaty na przyjazd do Polski

b) wyznaczenie koordynatora organizacji w osobie Julii Butrym-Południewskiej

c) znalezienie i ustalenie warunków wynajęcia sali

d) znalezienie zakwaterowania dla gościa

e) koordynację przyjazdu i przelotów z innymi organizatorami z Europy

f) ustalenie warunków finansowych

g) przygotowanie informacji na www oraz przygotowanie formularza zapisów

h) rozmowy z patronami medialnymi

i) zlecenie projektu graficznego

j) przyjmowanie zapisów

k) rozpropagowanie idei konwencji poza granicami Polski

11) Organizację akcji charytatywnej zbiórki pieniędzy w dniu urodzin Śri BKS Iyengara w szkołach członków stowarzyszenia i przeznaczenie pieniędzy z akcji na Bellur Project oraz przelew zebranych środków na konto Bellur Trust.

12) Odpowiedź na postulaty Komitetu Technicznego ws wynagrodzeń organizatorów egzaminów i egzaminatorów oraz nadzór nad pracami sekretariatu na rzecz KT.

13) Zatrudnienie administratora serwisu internetowego.

14) Podjęcie działań zmierzających do zastąpienia osoby na stanowisku sekretarki wobec rezygnacji tej pierwszej z umowy z PSJI.

 

webmaster