Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: IV`14-VI`14

Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu PSJI: IV’14-VI’14

Spotkania Zarządu:

· 26 kwietnia: podjęto 2 uchwały: o wyborze Wiceprezesa - Justyny Wojciechowskiej oraz o niezwłocznym wprowadzeniu w życie zarządzenia Gurujiego BKS Iyengara w odpowiedzi na list z Puny do stowarzyszeń z dnia 19 kwietnia 2014.

· 23/24 maja: podjęto 1 uchwałę dotyczącą zwrotu wpłat na konwencję od osób pracujących przy konwencji jako wolontariusze.

Zwołanie oraz przeprowadzenie ZWZC 2014:

· Zarząd zwołał ZWZC a następnie przeprowadził je

· Zarząd odpowiedział na pytania Komisji Rewizyjnej zawarte w jej sprawozdaniu

· Zarząd zamieścił wszystkie stosowne dokumenty przed ZWZC na www jak również sprawozdanie z ZWZC niezwłocznie po nim na www

· Zarząd nadzorował zgłoszenie zmiany nazwy stowarzyszenia na SJIP do KRSu, ZUSu, US, GUSu.

Organizacja pracy w sekretariacie:

· Zarząd nadzorował prace nowej sekretarki.

Składki, OC i konta użytkowników serwisu www:

· Zarząd koordynował uaktualnianie listy członków (weryfikacja składek) i odblokowanie/blokowanie kont użytkownikom serwisu www

· Zarząd nadzorował uaktualnianie stopni nauczycielskich w profilach użytkowników.

· Zarząd koordynował uaktualnianie listy ubezpieczonych OC.

Certification Mark:

· Zarząd nadzorował weryfikację CM 2014 (zbieranie umów, utworzenie bazy ze zgłoszeniami on-line, weryfikację wymogów merytorycznych oraz wpłat, uzupełnianie danych merytorycznych, podpisanie umów z nowymi członkami, odesłanie ich).

· Zarząd nadzorował uaktualnienie listy oraz rozesłanie informacji do osób aplikujących.

Egzaminy nauczycielskie:

· Zarząd koordynował prace przy organizacji egzaminów Intro 2 i Junior Intermediate w lipcu w Warszawie (rozesłanie mailingów informujących do kandydatów, uzupełnianie składu komisji).

Obieg informacji:

· Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie

· Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację

Konwencja 2014:

Zarząd koordynował:

· przebieg konwencji oraz prace bezpośrednio poprzedzające wydarzenie.

· bieżącą weryfikację listy uczestników [OL]

· prace wolontariuszy [OL]

· podział na sektory na sali [RS]

· wypożyczanie sprzętu na konwencję [JP, OL]

· cateringu oraz zaopatrzenia w wodę pitną [OL]

· prace projektanta znaku graficznego i materiałów reklamowych [KP]

· tworzenie materiałów informacyjnych do prasy oraz praktycznych do mailingu [KP, OL, JP]

· wypożyczenia podestu scenicznego [KP]

· logistyki związanej ze transportem sprzętu [JW]

· organizacji stoiska ze sprzętem do jogi [JW]

· video-rejestracji [OL, JW, JP]

· opiekę i organizację zakwaterowania, wyżywienia oraz zwiedzania dla Abhi z rodziną [JP]

Video z konwencji:

· Zarząd koordynował wybór materiałów do montażu [JP, OL]

· Zarząd koordynował kwestie prawne związane z wydaniem DVD z materiałem z konwencji

Zamknięcie konwencji:

· Zarząd zadbał o informację po konwencji i zamieszczenie fotorelacji na www

· Zarząd sporządził budżet konwencji.

· Zarząd rozliczył się z prowadzącą konwencję oraz innymi organizatorami w kwestii kosztów jej podróży.

Rozwijanie sprzedaży:

· Zarząd koordynował prace nad stworzeniem panelu ze sprzedażą on-line.

· Zarząd koordynował organizację obsługi oraz składowania towarów do sprzedaży.

Sprawozdanie sporządziła: Katarzyna Pilorz (Prezes Zarządu)

 

 

 

webmaster