Protokół z zebrania Zarządu: 9 grudnia 2014

Protokół z zebrania Zarządu: 9 grudnia 2014

Konferencja przez Skype

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant), Olga Lasota, Justyna Wojciechowska, Robert Ściubidło, Julia Południewska.

Uchwały:

Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

1. Dyskusja nt. propozycji Konrada o patronacie SJIP nad warsztatami Rity w Polsce w lipcu.

2. Dyskusja nad listem Komisji Etyki w sprawie naruszeń w trakcie egzaminów Intro w lipcu w Warszawie. Zawiadomienie o sprawie KT - Katarzyna Pilorz.

Organizacja Konwencji 2015

1. Zarząd uzgodnił z wykonawcą projektów graficznych Dorotą Kobos, że poza wynagrodzeniem za prace określone w umowie zostanie przyznane w formie nagrody - darmowe uczestnictwo w Konwencji w zamian za fotorelację: 30 zdjęć do Internetu, w tym 5-6 do publikacji w druku.

2. Doprecyzowanie rozkładu sesji jogi w ramach konwencji:

Konwencja ogólna (dla wszystkich praktykujących jogę Iyengara min. 6 m-cy):

pt: 17.00-19.30 (rejestracja od 15.00)

sb: 9.30-12.00, 16.00-18.30 (ZWZC 19.00)

nd: 9.30-12.00

Blok tylko dla nauczycieli (od Intro II wzwyż, wstęp mają tylko członkowie SJIP):

pt: 10.30-13.30 (rejestracja od 9.30)

3. Kwestia cateringu - Zarząd zrezygnował z cateringu w trakcie konwencji, w zamian zostanie przygotowana specjalna mapka z lokalami gastronomicznymi i komunikacją.

4. Natasza Moszkowicz i Ewa Wardzała zostały zaakceptowane jako tłumaczki na Konwencji.

5. Został ustalony termin graniczny po, którym wpłaty na konwencję nie będą zwracane w wypadku rezygnacji: 20 kwietnia 2015.

6. W ramach rejestracji na konwencji przez stronę www będzie obowiązywać procedura płatności internetowej.

7. Korespondencją z Gulnaaz zajmie się Julia Południewska. Sprawy do ustalenia:

· czy potrzeba zaproszenia od nas

· jaka opcja zakwaterowania

· czy potrzebny przewodnik po mieście w ramach dni wolnych

8. Regulamin ma przygotować Katarzyna Pilorz. Ma się w nim pojawić m. in.:

· kwestia problemów medycznych

· zgoda na wykorzystanie wizerunku na materiałach info i reklamowych

webmaster