Protokół z zebrania Zarządu: 10 marca 2015

Protokół z zebrania Zarządu: 10 marca 2015

Konferencja przez Skype

Obecni:

Katarzyna Pilorz (protokolant), Olga Lasota, Julia Południewska.

Uchwały:

Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

1. Dyskusja dotycząca nadmiaru zgłoszeń na egzaminy Junior 2015.  Rozpatrzenie organizacji dodatkowego egzaminu - np. przy warsztacie z Corine Biria we wrześniu.

2. Dyskusja nad kandydatami na prowadzących kolejne konwencje. Sytuację planów nauczycieli z USA na pobyt w Europie Centralnej ma rozpatrzyć Katarzyna Pilorz.

3. Zdanie relacji z postępów w staraniach o uregulowanie kwestii umowy ze spadkobiercami BKS Iyengara dot. CMu - Katarzyna Pilorz.

4. Dyskusja dot. International Yoga Day - Olga Lasota została koordynatorem tego projektu. Zgoda Zarządu na przyłączenie się do projektu Porozumienia Szkół Jogi.

5. Dyskusja dot. zmiany sposobu postrzegania jogi w Polsce. W tym celu można powołać grupę opracowującą systematycznie materiały o najnowszych badaniach dotyczących wpływu jogi na zdrowie ludzi. Poszukiwanie koordynatora akcji - Katarzyna Pilorz.

6. Pomysł aby rozesłać w najbliższym biuletynie plakacik na domową drukarkę promujący PKJI 2015.

webmaster