Obowiązki, odpowiedzialność i warunki zatrudnienia Prezesa Zarządu SJIP

W strukturach i w relacji do członków

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia jako całości. W wypadku organizacji o strukturze rozproszonej - na którą składa się kilka ciał decyzyjnych - oznacza to przede wszystkim dbałość o efektywny obieg informacji między tymi ciałami (Zarząd, KT, KR, KE). Podobnie - ponieważ członkowie bezpośrednio nie uczestniczą w większości działań stowarzyszenia - Prezes jest odpowiedzialny za komunikację z członkami - bieżące zamieszczanie informacji o działaniach tych ciał na stronie www i w biuletynie.

W relacji do RIMYI

Z uwagi na fakt, że SJIP jest organizacją autoryzowaną przez RIMYI w Punie rolą Prezesa jest utrzymywanie kontaktów z Instytutem oraz regulowanie wynikających z tej autoryzacji należności finansowych. W szczególności Prezes odpowiada za realizację postanowień umowy o CMie, tzn. nadzoruje coroczne odnawianie licencji przez członków, zajmuje się aktywnie promocją CMu na treningach nauczycielskich oraz podpisuje umowy z nowo przystępującymi osobami.

W relacji do organów państwowych i mediów

SJIP jest legalnie działającą organizacją pozarządową w Polsce a więc Prezes Zarządu reprezentuje ją wobec organów państwowych takich jak Urząd Miasta Krakowa (Wydz. Spraw Społ.), Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Krajowy Rejestr Sądowy. Wiąże się to również z nadzorem prac biura księgowego i - jeśli trzeba - konsultacjami z kancelarią prawną. Do funkcji reprezentowania stowarzyszenia zalicza się również tworzenie treści dla mediów - udzielanie wywiadów, redagowanie tekstów informacyjnych.

W relacji do pracowników i zleceniobiorców

Ponieważ stowarzyszenie korzysta z pracy osób zatrudnionych na zlecenie Prezes nadzoruje ich prace - zleca zadania i odbiera wykonanie. Jeśli stowarzyszenie korzysta doraźnie z odpłatnej pracy - Prezes zawiera stosowne umowy z tymi osobami/podmiotami.

Realizacja zapisów Statutu

Realizacja celów statutowych przez Stowarzyszenie przekłada się przede wszystkim - choć nie tylko - na organizację egzaminów nauczycielskich oraz PKJI. W pierwszym wypadku Prezes prowadzi nadzór nad stroną finansową oraz koordynuje weryfikację zgłoszeń a w wypadku drugiego - jest głównym koordynatorem Konwencji (chyba, że inna osoba z Zarządu podejmie się tej funkcji).

Ostatnia ważna rola Prezesa to zwoływanie Walnych Zebrań Członków, które to zebrania są organem nadrzędnym. Wobec WZC Prezes odpowiada za realizację celów statutowych oraz wynik finansowy w danym roku kalendarzowym.

Przełożenie praktyczne i roczny plan

W praktyce oznacza to pracę przy komputerze i przy telefonie w wymiarze od 4 do 12 h tygodniowo - w zależności od okresu w roku. Agenda roczna wygląda mniej więcej następująco:

IX-X

warsztaty z Gitą w Punie - promocja i koordynacja zapisów, ustalenia dot. PKJI

XI

egzaminy nauczycielskie, oferta dot. PKJI

XII

Bellur Project, przelewy do Puny, zapisy na egzaminy, zapisy na PKJI

I-II

składki członkowskie, weryfikacja listy członków

III-IV

zapisy na PKJI, projekty graficzne, weryfikacja listy na egzaminy

V

ZWZC, przygotowania do PKJI

VI

PKJI, rozliczenie PKJI, dokumenty po ZWZC do KRSu i UMK

VII-VIII

wstępne przygotowania dot PKJI

 

W powyższym kalendarium nie ma wyszczególnionych bieżących obowiązków oraz sytuacji pojawiających się nieregularnie (np.: konkretne egzaminy) oraz niespodziewanie (nowe projekty).

Warunki zatrudnienia na stanowisku menedżerskim

Prezes Zarządu zatrudniony jest na pół etatu na umowę o pracę na czas określony (kadencja) z wynagrodzeniem równym pensji minimalnej ustalonej przez ustawodawcę. W 2016 roku jest to miesięczna kwota: 1355,69 PLN netto.

 

Kompetencje i kwalifikacje wymagane do pełnienia obowiązków Prezesa SJIP

Jak widać z powyższej listy, Prezes nie jest jedynie reprezentantem i twarzą stowarzyszenia ale w szerokim zakresie zarządza nim - jest więc menedżerem - oraz redaktorem strony www i biuletynu informacyjnego. Dlatego od osoby pełniącej tę funkcję wymagane są następujące kompetencje i kwalifikacje:

· obsługa komputera w zakresie programów MS Office (Word, Excel)

· dobra/ bardzo dobra znajomość angielskiego pozwalająca na swobodną korespondencję mailową

· podstawowe umiejętności edycji treści na www

· łatwość formułowania myśli i pisania tekstów

· umiejętności komunikacyjne - operowanie precyzyjnymi i krótkimi komunikatami

· umiejętność planowania, delegowania zadań i organizowania pracy innym

· cierpliwość i konsekwencja w komunikacji

· biegłość w kwestiach regulaminów i Statutu SJIP

· znajomość realiów egzaminów nauczycielskich

· obycie w podstawowych kwestiach dot. umów zlecenia/ o dzieło oraz księgowości

· znajomość podstaw funkcjonowania i struktur stowarzyszeń

· miejsce zamieszkania: Kraków (z uwagi na siedzibę SJIP, biuro księgowe i sekretariat)

 

Powyższa informacja została przygotowana dla osób chcących kandydować w najbliższych wyborach do Zarządu oraz na stanowisko Prezesa. W wypadku pytań proszę o maila: katarzyna.pilorz@joga.org.pl

 

Przygotowała: Katarzyna Pilorz

webmaster