Kwartalne sprawozdanie z działalności Zarządu SJIP: VI-IX’16

1. Spotkania Zarządu

- Zarząd zorganizował i przeprowadził 5 spotkań jego członków

2. Organizacja

- Zarząd wybrał nową siedzibę Stowarzyszenia

- Zarząd podpisał umowę na lokalizację nowej siedziby oraz koordynował zmiany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców

- Zorganizował nowe miejsce przechowywania dokumentacji Stowarzyszenia

- Zarząd rozdzielił funkcje pełnione w poprzedniej kadencji przez menagera na członków Zarządu

- Zarząd koordynował zmiany związane z likwidacją stanowiska menagera SJIP

3. Organizacja pracy w sekretariacie:

- Zarząd nadzorował i konsultował prace sekretariatu

4. Strona www, ewidencja członków

- Zarząd nadzorował prace administratora strony www oraz zlecał mu wykonanie niezbędnych zmian

- Zarząd zlecił wykonanie strony www w wersji angielskiej

5. Obieg informacji:

- Zarząd redagował biuletyny informacyjne oraz nadzorował ich wysyłanie.

- Zarząd redagował nowe treści na www oraz na profilu FB i nadzorował ich publikację,

- Zarząd koordynował umieszczanie treści na stronie www i profilu FB związane z ogłaszaniem warsztatów z nauczycielami stopnia Advanced

- Zarząd nawiązał ustalił warunki współpracy przyszłym kreatorem treści na fb

6. Sklep internetowy SJIP:

- Zarząd koordynował procedury sprzedaży przez Internet

7. Publikacje książkowe:

- Zarząd prowadził rozmowy w sprawie tłumaczenia i wydawania nowych książek

8. Spotkania międzynarodowe

- Zarząd brał udział spotkaniu „małych Stowarzyszeń”  Jogi Iyengara w Amsterdamie, w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń

- Zarząd koordynował zapisy na warsztat  z  Abhijatą Sridhar grudniu 2016r w Punie

9. Konwencja Jogi 2017

- Zarząd ustalił datę konwencji Jogi w 2017 oraz nawiązał bezpośredni kontakt z nauczycielem

10. Współpraca z KT:

- Zarząd brał udział w spotkaniu KT, ustalił sposób wzajemnej współpracy

- Zarząd w porozumieniu z KT zmienił na stronie internetowej treści związane z egzaminem ewaluacja Intro I

- Zarząd koordynował umieszczanie na stronie www terminów przyszłych egzaminów

webmaster