Uchwała nr 7/2008

Uchwała nr 7/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 14.VI. 2008


w sprawie powierzenia obowiązków członkom Zarządu


Uchwala się, że poszczególnych członkom Zarządu powierza się następujące obowiązki:
Prezesowi Katarzynie Pilorz:
- Koordynację pracy Zarządu PSJI
- Nadzór nad finansami PSJI
- Współpracę z Komitetem Technicznym, Komisją Etyki i Komisją Rewizyjną PSJI
- Kontakty międzynarodowe
- etc…
Wiceprezesowi Piotrowi Künstlerowi
- pełnienie funkcji prezesa pod jego nieobecność
- koordynację wprowadzania Certification Mark we współpracy z Komitetem Technicznym
- etc…

Markowi Migała
- nadzór nad promocją zbierania funduszy na Bellur Project
-
- etc…

Adamowi Ramotowskiemu
- nadzór nad promocją zbierania funduszy na Bellur Project
-
- etc…

Skarbnikowi Małgorzacie Nedoma:
- Prowadzenie nadzoru nad finansami PSJI
- współpracę z biurem rachunkowym
- Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych PSJI

 Prezes Katarzyna Pilorz…………………………………………………………….

Wiceprezes Piotr Künstler………………………………………………………….
Marek Migała………………………………………………………………………..
Adam Ramotowski…………………………………………………………………..

Wicesekretarz Małgorzata Nedoma…………………………………………
webmaster