Uchwała nr 12/2008

Uchwała nr 12/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie wniosku Henryka Liśkiewicza o przyjęcie Konstytucji B.K.S. IyengaraUchwala się, że:
Zostanie skierowane zapytanie do Puny o status dokumentu, a przed ewentualną przyjęciem i publikacją tłumaczenie zostanie zrewidowane.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster