Uchwała nr 14/2008

Uchwała nr 14/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie wniosku Henryka Liśkiewicza o umieszczenie informacji na stronie PSJI na temat przywrócenia rekomendacji dla kursu nauczycielskiego pod jego kierownictwem


Uchwala się, że:
Informacja zostanie podana na stronie pod warunkiem przesłania administratorowi strony PSJI wymaganych informacji o kursie nauczycielskim kierowanym przez wnioskodawcę.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster