Uchwała nr 17/2008

Uchwała nr 17/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie wynagrodzenia dla egzaminatorów oraz organizatorów egzaminów na wniosek Komitetu Technicznego


Uchwala się, że:
Zarząd zatwierdza wprowadzenie wynagrodzenia dla egzaminatorów oraz organizatorów egzaminów od początku 2009 roku w wysokości 350 zł za dzień egzaminowania. Egzaminatorzy zostaną wynagrodzeni o ile dopełnią należycie obowiązków organizatora zawartego w stosownym regulaminie uchwalonym przez Komitet Techniczny.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster