Uchwała nr 18/2008

Uchwała nr 18/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie podniesienia opłaty egzaminacyjnej na wniosek Komitetu Technicznego


Uchwala się, że:
  1. Zarząd zatwierdza podniesienie opłaty egzaminacyjnej ze 150 zł. do 300 zł. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.
  2. Zarząd zatwierdza jedyną akceptowalną formę tej płatności – przelew bankowy, oraz nieprzekraczalny termin 2 tygodni przed dniem rozpoczęcia egzaminów.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster