Uchwała nr 19/2008

Uchwała nr 19/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie terminu dostarczenia dokumentów odnośnie Certification Mark


Uchwala się, że:
do 15 kwietnia poszczególni nauczyciele mają przesłać komplet dokumentów dotyczących Certification Mark do biura PSJI; termin jest nieprzekraczalny.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster