Uchwała nr 20/2008

Uchwała nr 20/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie systemu motywacyjnego nagradzania aktywnych członków Stowarzyszenia. System ten z jednej strony ma być dodatkowym wynagrodzeniem aktywnej działalności członków na rzecz stowarzyszenia z drugiej może stanowić dodatkową oprócz społecznej motywację do podjęcia takiej aktywności.Uchwala się, że:
z dniem 1 października wchodzi w życie Regulamin przyznawania motywacyjnych nagród dla aktywnych członków PSJI.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................W załączniku:

Regulamin przyznawania motywacyjnych nagród dla aktywnych członków PSJI
webmaster