Uchwała nr 22/2008

Uchwała nr 22/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie zmiany biura księgowego obsługującego Stowarzyszenie


Uchwala się, że:
Zarząd wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do zmiany biura księgowego obsługującego Stowarzyszenie na biuro pani Doroty Groszek w Krakowie.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................

webmaster