Uchwała nr 23/2008

Uchwała nr 23/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 7 września 2008


w sprawie powierzenia organizacji warsztatów szkoleniowych z Corin Biria i Lois Steinberg w 2009 roku Konradowi Kocotowi


Uchwala się, że:
  1. Organizacja warsztatów szkoleniowych dla członków PSJI z nauczycielami z zagranicy: Corin Biria i Lois Steinberg zostaje powierzona Konradowi Kocotowi.
  2. W związku z tym, że część wpłat na w/w warsztaty została zaksięgowana na koncie PSJI uchwala się przelanie kwoty stanowiącej sumę wszystkich tych wpłat na konto organizatora.
  3. Uchwala się również, że pozostałe warunki dotyczące rozliczenia z organizatorem zostaną uregulowane stosowną umową podpisaną przez obie strony: PSJI oraz organizatora.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Piotr Kunstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  .................................................................
webmaster