Uchwała nr 25/2008

Uchwała nr 25/2008

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 27 października 2008

w sprawie obowiązków organizatora egzaminu nauczycielskiego


Uchwala się, że:
z dniem  1 listopada wprowadzony zostaje regulamin dotyczący obowiązków organizatora egzaminu nauczycielskiego.


Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz .................................................................

Sekretarz Zarządu PSJI – Maciej Wielobób  .................................................................

Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler  .................................................................

Członek Zarządu PSJI – Adam Ramotowski  ..............................................................

Członek  Zarządu  PSJI – Justyna  Wojciechowska…………………………………………………..


W załączniku:

Obowiązki organizatora egzaminu nauczycielskiego.
webmaster