Uchwała nr 33/2009

Uchwała nr 33/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 5 kwietnia 2009


w sprawie podpisania umowy z kancelaria prawną.


W związku z wejściem w życie od dnia 01/05/2009 umowy Certyfication Mark (CM) zarząd podejmuje decyzję o wybraniu i podpisaniu umowy z kancelarią prawną, która zajmie reprezentowaniem PSJI przy realizacji działań wynikających z zapisów umowy CM dotyczących eliminowania bezprawnego używania nazwiska Iyengara.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
webmaster