Uchwała nr 36/2009

Uchwała nr 36/2009

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara

z dnia 6 czerwca 2009


w sprawie wynagrodzenia egzaminatorów niebędących członkami PSJI.


Zarząd ustala wynagrodzenie dla egzaminatorów nie będących członkami PSJI w wysokości 50 euro na dzień za egzamin Intro II i 100 euro na dzień za egzamin Junior.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Prezes Zarządu PSJI – Katarzyna Pilorz
Wiceprezes Zarządu PSJI – Piotr Künstler
Członek  Zarządu  PSJI – Adam Ramotowski
Członek  Zarządu  PSJI – Justyna Wojciechowska
webmaster