ZMIANY WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ OD 2020 ROKU

Wkrótce pojawią się nowe wymogi egzaminacyjne i zmiany w systemie szkoleń obowiązujące od 2020 roku.

 

Raya Uma Datta w Polsce

Polska Konwencja Jogi Iyengara odbędzie się w dniach 26 - 29 marca 2020 roku w Krakowie. Jej gościem będzie Raya Uma Datta, jeden z najbardziej utalentowanych nauczycieli Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie.

Coroczne konwencje są ważnym wydarzeniem dla członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce i wszystkich sympatyków tej metody. Intensywność praktyki, możliwość weryfikacji wiedzy z najbardziej doświadczonymi nauczycielami na świecie, wspólne dyskusje i przebywanie razem stanowią o niepowtarzalnym charakterze tych wydarzeń. Intencją SJIP jest, aby jak największa grupa osób (nie tylko nauczycieli) mogła wziąć udział w każdej konwencji, dlatego termin tego wydarzenia jest obecnie podawany znacznie wcześniej.

Naszym przyszłorocznym gościem będzie Raya Uma Datta, dla wielu bywalców Instytutu w Punie, najciekawszy, najbardziej energetyczny i bardzo doświadczony nauczyciel. Praktykę w RIMYI  rozpoczął w wieku dziesięciu lat. W 1998 roku wziął udział w pokazie zorganizowanym z okazji 80. urodzin Iyengara. Od tego momentu praktykował i uczył się bezpośrednio z Gurujim. Nauczanie rozpoczął od prowadzenia klas dla dzieci. Od 2002 roku uczy w klasach ogólnych i prowadzi grupy terapeutyczne. Studiował filozofię. Jest pasjonatem fotografii, był częcią zespołu, który stworzył zdjecia do kalendarza na 93. urodziny Gurujiego. Raya towarzyszył B.K.S.Iyengarowi w wielu podróżach zagranicznych – w Rosji i Australii w 2009 roku, w RPA w 2011 r. Samodzielnie prowadził seminaria i konwencje w Izraelu, Kanadzie, Hiszpani, Włoszech, Niemczech, Brazylii, Chile, Argentynie i Belgi. W 2020 roku poprowadzi konwencje również w USA, Meksyku oraz Ukrainie.

W Krakowie w marcu 2020 roku Raya Uma Datta poprowadzi cztery dni warsztatów. Szczegóły dotyczące zapisów na konwencję będą przekazane w późniejszym terminie.

Zespół SJIP


 

B.K.S. Iyengar i jego metoda

Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (1918 - 2014) był jednym z najwybitniejszych współczesnych nauczycieli jogi. Praktykował i nauczał przez ponad 70 lat. Dzięki jego metodzie miliony osób na całym świecie rozpoczęło praktykę jogi.

Gdy 14 grudnia 1918 roku przyszedł na świat w ubogiej rodzinie bramińskiej w miasteczku Bellur, nic nie wskazywało, że w przyszłości stanie się ikoną jogi – był niezwykle słabym i chorowitym dzieckiem, obiektem drwin ze strony swojego rodzeństwa i rówieśników. Jego wczesne dzieciństwo było pasmem chorób, niepowodzeń i nieszczęść. Gdy Sundara miał 9 lat, zmarł jego ojciec, a sam chłopiec zamieszkał ze swoją starszą siostrą i jej mężem – T. Krishnamacharyą. Jego szwagier, wybitny znawca jogi, dzięki korzystnemu splotowi okoliczności został jego nauczycielem. To właśnie praktyka i asystowanie swojemu guru stały się punktem zwrotnym w życiu młodego Iyengara, który już kilka lat później trafił do Puny w południowych Indiach, by tam nauczać jogi. Po trudnych początkach w nowym miejscu, zdobywał coraz większe uznanie, nie tylko w swojej ojczyźnie, ale również wśród adeptów jogi na całym świecie. Jego uczniami byli m.in.: Yehudi Menuhin, Jiddu Krishnamurti, Aldous Huxley czy Elżbieta królowa Belgii.

 

List przypominający o standardach etycznych

Koleżanki i koledzy,

Komisja Etyki ma za zadanie czuwać nad: stosowaniem ujednoliconych przez RIMYI zasad i uregulowań dotyczących członkostwa, przestrzeganiem zasad etycznych obowiązujących nauczycueli jogi oraz przestrzeganiem umów licencyjnych, w przypadku nieuprawnionego użycia nazwiska lub znaku towarowego wszczęcie procesów prawnych, rozstrzyganiem sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Systematycznie chcemy działać na rzecz wysokich standardów etycznych w jodze.

Jeden temat wydaje się szczególnie ważny. Wpisuje się w toczącą się na całym świecie dyskusję o szacunku w relacjach między kobietami i mężczyznami. Skandal dotyczący przemocy seksualnej, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, swoją medialną siłą nakłonił wiele osób do refleksji i weryfikacji dotychczasowych zachowań. Fala informacji o rozmaitych formach molestowania seksualnego była dla wielu z nas wstrząsem. Okazuje się, że przyzwolenie na nieetyczne zachowania obowiązywało w niezliczonej liczbie środowisk, a ofiary przemocy mówią o tym dopiero po wielu latach.

Do komisji etyki SJIP nie wpłynęła nigdy oficjalna skarga związana z przemocą seksualną, ale kilkukrotnie pojawiły się anonimowe pisma dotyczące niestosownych zachowań nauczycieli jogi. Brak podpisu powoduje, że nie można na ich podstawie nikogo oskarżyć, ani wszcząć oficjalnego postępowania wyjaśniającego. Fakt ten jednak może być dla nas wszystkich inspiracją do głębszej refleksji, analizy obowiązujących w naszym Stowarzyszeniu zasad, odpowiedzi samemu sobie na pytania dotyczące granic i przyzwolenia na łamanie reguł.

Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie w sprawie szacunku, zaufania i odpowiedniego traktowania każdego ucznia. Konstytucja opracowana przez B.K.S. Iyengara jasno i precyzyjnie donosi się do kwestii relacji nauczyciel - uczeń. Przytaczamy tu pełen cytat z załącznika F poświęconego etyce społecznej:

c) Nauczyciele Jogi Iyengara rozumieją, że istnieje pewna przewaga nauczyciela wobec ucznia i unikają jakiegokolwiek wykorzystywania zaufania i potencjalnej zależności takich uczniów (Ahimsa i Aparigraha).

d) Wobec tej przewagi Nauczyciele Jogi Iyengara rozpoznają niebezpieczeństwo podwójnej relacji, która może utrudnić / objąć relację uczeń – nauczyciel. Podwójna relacja ma miejsce, gdy zachodzą interakcje między nauczycielem i uczniem poza kontekstem relacji uczeń – nauczyciel. Nauczyciele Jogi Iyengara zachowują nadzwyczajną czujność, jeśli charakter podwójnej relacji staje się intymny.

e) W miarę możliwości, Nauczyciele Jogi Iyengara dokładają wszelkich starań, aby pomóc uczniowi w znalezieniu innego nauczyciela Iyengara, jeśli relacja uczeń – nauczyciel jest niewłaściwa (Aparigraha).”

Niech te słowa pomagają nam podejmować słuszne decyzje i rozstrzygać towarzyszące życiu dylematy.

Pamiętajcie też, że wszelkie wątpliwości i uwagi możecie zgłaszać do komisji etyki, organu zobowiązanego do zachowania pełnej dyskrecji. W miarę możliwości będziemy starali się działać na rzecz jasnych zasad i przestrzegania spuścizny Gurujiego. Piszcie na adres komisja.etyki@joga.org.pl

Komisja Etyki

 

Biuletyn

Imprezy

Podstawowe wskazówki

okładka

Kalendarz imprez

<<  Listopad 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    
 
webmaster