Cele

Jesteśmy wspólnotą, w której inspirujemy się wzajemnie do rozwoju. Dbamy o przesłanie jogi wg tradycji B.K.S. Iyengara, stwarzając możliwość pogłębiania wiedzy i praktyki. Propagujemy jogę jako sposób na świadome i harmonijne życie we współczesnym świecie.

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce działa na terenie całej Polski, zrzeszając nauczycieli jogi, osoby w trakcie treningu nauczycielskiego, praktykujących jogę oraz ludzi, którym bliskie są ideały głoszone przez naszego nauczyciela B.K.S. Iyengara. Jesteśmy przekonani o wartości jego przekazu, dlatego chcemy, aby jak najwięcej osób zapoznało się z dorobkiem B.K.S. Iyengara i kroczyło wyznaczoną przez niego ścieżką jogi.

W ramach swojej działalności SJIP organizuje egzaminy dla nauczycieli jogi na poszczególne stopnie ustalone i skodyfikowane przez B.K.S. Iyengara. Nad wymogami egzaminacyjnymi czuwa Komitet Techniczny. W metodzie B.K.S. Iyengara szczególnie dbamy o jakość procesu uczenia, bezpieczeństwo praktykujących i odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Podkreślamy też wartości etyczne, nad przestrzeganiem których czuwa Komisja Etyki SJIP.

SJIP podtrzymuje i umacnia związki między spadkobiercami B.K.S. Iyengara i Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie (Indie), a członkami stowarzyszenia. Koordynuje przyznawanie Certyfikatów Marki, które zaświadczają o stałym kontakcie nauczyciela z metodą B.K.S. Iyengara.

Propagowanie jogi odbywa się przez rozmaite działania komunikacyjne, organizację dorocznych konwencji i innych warsztatów oraz szkoleń. SJIP prowadzi własną działalność wydawniczą i sprowadza do Polski ważne publikacje książkowe popularyzujące dorobek B.K.S. Iyengara oraz nauczycieli z nim związanych.