Stopnie nauczycielskie

Stopnie certyfikacyjne w naszej metodzie reprezentują poziom wiedzy i doświadczenia nauczyciela. Gwarantują zgodność jego praktyki z przekazem, oraz świadczą o jego rozwoju.

W czerwcu 2020 roku, wraz z aktualizacją porządku szkoleniowo-certyfikacyjnego,
RIMYI przestawiło nowy, uproszczony układ stopni nauczycielskich:

 

stopień

umiejętności

POZIOM  I
(Introductory II)
Certyfikacja SJIP

- prowadzę zajęcia ogólne
- umiem zmodyfikować praktykę ucznia            wymagającego indywidualnej pomocy w ramach  zajęć.

POZIOM II
(Junior Intermediate I, II)
Certyfikacja SJIP

- prowadzę zajęcia ogólne co najmniej od kilku   lat

- umiem dostosować praktykę do różnych potrzeb

- wiem, jak wesprzeć indywidualną praktykę ucznia wymagającego większej uwagi

- współpracuję ze swoim nauczycielem, dzięki czemu mogę także pracować z uczniami terapeutycznie

- mając więcej doświadczenia i pod superwizją mojego nauczyciela, mogę przygotowywać bliskich sobie i zainteresowanych ścieżką ścieżką nauczycielską uczniów do certyfikacji i być członkiem komisji certyfikacyjnej na Poziom I

 

POZIOM III
(Junior Intermediate III, Senior Intermediate I, II, III)
Certyfikacja RIMYI

- prowadzę zajęcia o zróżnicowanych profilu
- mogę prowadzić zajęcia terapeutyczne
- angażuję się w działania społeczności    praktykujących
- angażuję się w życie wspólnoty, której jestem  częścią
- dzielę się wiedzą
- czerpię z wiedzy i pomocy mojego nauczyciela,  przygotowując kandydatów do certyfikacji na  Poziom I i II
- mogę być członkiem komisji certyfikacyjnej na  Poziom I i II

POZIOM IV
(Junior Advanced)
Certyfikacja RIMYI

- prowadzę zajęcia o zróżnicowanym profilu
- często dysponuję wiedzą specjalistyczną
- angażuję się w działalność szkoleniową
- angażuję się w działalność społeczną
- jestem ambsadorem przekazu i przewodnikiem   na ścieżce jogi
- przygotowuję kandydatów do certyfikacji na       Poziom I, II i III
- mogę być członkiem komisji certyfikacyjnej na   Poziom I, II i III

 

Umiejętności nauczycieli i ich dojrzałość w praktyce na danym poziomie weryfikuje Certyfikacja prowadzona przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce.

O wymogach dla kandydatów przystępujących do Certyfikacji na dany poziom można przeczytać w Przewodniku.