Egzaminy nauczycielskie a stan zdrowia

Menstruacja na egzaminach Introductory i Intermediate

  1. Osoby przystępują do egzaminu na własną odpowiedzialność - m.in. uwzględniając fakt przechodzenia akurat menstruacji.
  2. Kobiety przechodzące menstruację wykonują pozycje niedozwolone w trakcie menstruacji krócej: pozycje odwrócone po 1 min., pozycje ściskające brzuch - przez pierwszych kilkanaście sekund. Po wyjściu z pozycji odwróconych należy wykonać pozycję z zestawu menstruacyjnego o działaniu danej pozycji odwróconej.

Problemy zdrowotne i urazy na egzaminach Introductory i Intermediate

  1. Osoby przystępują do egzaminu na własną odpowiedzialność - m.in. uwzględniając swój stan zdrowia: przebyte urazy, zabiegi, okres od porodu etc. W związku z tym fakty te nie powinny stwarzać konfliktu między demonstracją asan z wymaganej listy a stanem zdrowia.
  2. W wypadku zaistnienia takiego konfliktu - osoba egzaminowana powinna umieć pogodzić ze sobą demonstrację akcji w wymaganej asanie z dbałością o swój stan zdrowia. Dozwolone jest stosowanie pomocy i wariantów pozycji. Wymagana jest jednak demonstracja pracy w asanie.
  3. W wypadku, gdy pogodzenie ze sobą obu tych wartości jest nie do zrealizowania - dana pozycja nie zostanie zaliczona.
  4. Stan zdrowia kandydata powinien zostać zgłoszony komisji egzaminacyjnej wraz ze zgłoszeniem na egzamin oraz tuż przed rozpoczęciem egzaminu. Pamiętać należy, że wszelkie zgłoszone okoliczności nakładają na kandydata w oczach komisji wymóg dodatkowych umiejętności radzenia sobie z danym problemem.

Ciąża a egzaminy

Kobiety, które są w ciąży nie mogą przystępować do egzaminów nauczycielskich.

Ogólne uwagi o zdrowiu w kontekście praktyki jogi

Zasadą nadrzędną rządzącą praktyką asan i pranayam jest Ahimsa, czyli niekrzywdzenie w stosunku do samego siebie i swojego ciała.

Ahimsa a menstruacja

Częścią wiedzy, którą nabywamy podczas treningu nauczycielskiego jest podział pozycji na trzy kategorie:

  • asany, które szkodzą w trakcie menstruacji lub mogą zaszkodzić,
  • asany, które nie pomagają, ale też nie szkodzą zdrowej osobie,
  • asany, które wspomagają organizm kobiety w czasie menstruacji. Dlatego w trakcie egzaminów specjalne zasady obowiązują dla pierwszej grupy asan (patrz: Menstruacja na egzaminach, pkt. 2)

Ahimsa a inne problemy zdrowotne

W wypadku osób po przebytych urazach, ze specyficznymi problemami zdrowotnymi albo w krótkim okresie po porodzie - praktyka asan i pranayam powinna być podporządkowana zdrowieniu, rehabilitacji i przywróceniu pełni sił oraz energii życiowej.

Ahimsa a ciąża

Kobieta w trakcie ciąży powinna podchodzić do swojego ciała ze szczególną ostrożnością, żeby nie narażać siebie oraz rozwijającego się w jej łonie dziecka. Dlatego w tym czasie należy minimalizować wszelkie czynniki ryzyka, dostosowując swoją praktykę tylko i wyłącznie do swojego stanu.