Dla nauczyciela prowadzącego

"Uczenie siebie i innych jest sztuką wymagającą czujnego, różnicującego podejścia"

B.K.S. Iyengar

FORMALNE WYMAGANIA DLA MENTORA/MENTORKI NA POZIOM 1:

  • jest członkiem/członkinią SJIP (albo identycznego stowarzyszenia jogi Iyengara w innym kraju) oraz posiada aktualny certyfikat marki (CM),
  • posiada certyfikat minimum na poziomie 2,
  • aktualnie i regularnie prowadzi zajęcia ogólne według programu na poziom 1 przynajmniej od dwóch lat.

FORMALNE WYMAGANIA DLA MENTORA/MENTORKI NA POZIOM 2:

  • jest członkiem/członkinią SJIP (albo identycznego stowarzyszenia jogi Iyengara w innym kraju) oraz posiada aktualny certyfikat marki (CM),
  • posiada certyfikat minimum na poziomie 3,
  • aktualnie i regularnie prowadzi zajęcia według programu na poziom 2.

Gotowość do podejścia do certyfikacji jest wspólną decyzją kandydata i mentora, który przygotowuje list rekomendacyjny. Rekomendację do organizatora certyfikacji dostarcza kandydat/kandydatka.

Wskazówki do przygotowania listu rekomendacyjnego

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce nie określa zasad (m.in. liczby godzin, form kształcenia, częstotliwości spotkań) dla edukacji nauczycielskiej. Forma współpracy i warunki przygotowania do certyfikacji są kwestią prywatnej umowy zawieranej między Tobą a kandydatami/kandydatkami. Proces przygotowania musi zawierać niezbędne składowe: obserwacje i asysty na zajęciach, prowadzenie lekcji pod okiem mentora (superwizja) oraz praktykę i nauczanie pranayamy.

Fakt rozpoczęcia pracy mentorskiej z daną osobą masz obowiązek zgłosić mailem do członka zarządu SJIP odpowiadającego za system certyfikacyjny oraz na adres biuro@joga.org.pl .

Decydując się przygotować kandydatów/ki do certyfikacji SJIP:

  • Starannie przemyśl swoją motywację.
  • Jako osoba doświadczona wiesz, że najcenniejszym dobrem, jakie możesz zaoferować drugiemu człowiekowi jest czas i uwaga. Zastanów się, czy na pewno Cię na to stać.
  • Pamiętaj, że celem Twoich działań jest wspieranie kandydata w jego samopoznaniu i rozwoju jego potencjału nauczycielskiego.
  • Pracuj z osobami, których praktykę znasz i znasz wpływ praktyki na ich życie.

Potrzeba mentoringu nie znika wraz z uzyskaniem dyplomu nauczycielskiego. Jest relacją niezbędną w stabilnym, bezpiecznym i etycznym rozwoju na ścieżce nauczycielskiej. Mentor jest dla praktykującego doradcą i przewodnikiem. Starszy doświadczeniem wspiera kandydata w zgłębianiu wiedzy i w organizowaniu przezeń pracy. Wskazuje sprzyjające jego rozwojowi sposoby myślenia. Przekazuje wiedzę wynikającą z praktyki i pozyskaną na rzecz praktyki - własnej i nauczycielskiej. Rozwija w kandydacie umiejętności przekazywania wiedzy i budowania relacji z uczniami. Daje przykład etycznej postawy.

Więcej o wymogach możesz przeczytać w prezentacjach ze spotkań organizowanych przez Komitet Techniczny.

Zakres kompetencji nauczycielskich na poziom 1

Zakres kompetencji nauczycielskich na poziom 1 i 2