Nauczyciel prowadzacy

Szkolenie nauczycielskie w jodze wg metody B.K.S. Iyengara opiera się na bliskiej i stałej relacji ucznia (osoby przygotowującej się do bycia nauczycielem) i jego nauczyciela prowadzącego. W europejskim rozumieniu można nazwać ten system mentorskim. Tak tę kwestię interpretuje rodzina Iyengara i nauczyciele tworzący Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) w Punie w Indiach. Zgodnie z ich wytycznymi od 2020 roku Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zmieniło wymogi dotyczące nauczycieli prowadzących.

Szkolenie nauczycielskie odbywa się poprzez regularną praktykę, obserwacje, asysty i superwizje pod okiem nauczyciela prowadzącego. Przekazuje on wiedzę na temat anatomii, fizjologii i motoryki ludzkiego ciała w praktyce.  Nauczyciel jogi przekazuje również filozofię jogi w praktyce - jest etycznym przykładem dla osób podczas treningu nauczycielskiego.

Nauczyciel prowadzący wydaje uczestnikowi szkolenia nauczycielskiego rekomendację, która upoważnia go do podejścia do egzaminu nauczycielskiego na odpowiedni stopień. Tylko nauczyciele spełniający wyznaczone wymogi mogą wystawiać rekomendacje, dlatego tak ważny jest wybór osoby, u której kandydat rozpocznie szkolenie nauczycielskie.

 

WYMOGI DLA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO (GŁÓWNY NAUCZYCIEL REKOMENDUJĄCY DO EGZAMINÓW):

  • certyfikat Intermediate Junior II ważny co najmniej 2 lata - dotyczy nauczyciela prowadzącego kandydatów do stopnia Introductory; nauczyciel prowadzący kandydatów na wyższe stopnie musi posiadać certyfikat co najmniej dwa stopnie wyżej od stopnia, do którego przygotowuje: np. nauczyciel prowadzący do egzaminu Junior Intermediate I  musi posiadać certyfikat Junior Intermediate III etc.
  • ważny Certyfikat Marki i opłacone składki SJIP
  • wymagany czynny udział w egzaminowaniu na poziomie Inroductory
  • 2 pobyty w RIMYI (i kolejne raz na 2-3 lata), stały kontakt z nauczycielami z Instytutu w formie konwencji, szkoleń jak również kontakt z nauczycielami wysokiego stopnia Advance mających duże doświadczenie w prowadzeniu kandydatów
  • nauczyciel prowadzący pozostaje pod opieką i superwizją u swojego nauczyciela prowadzącego, będącego wyższym stopniem i doświadczeniem
  • w trakcie przygotowań do egzaminu, nauczyciel prowadzący ma umożliwić kandydatom miejsce i przestrzeń do praktyki, uczenia i asystowania na zajęciach jak również superwizować kandydata.

 

WYMOGI DLA DRUGI NAUCZYCIELA REKOMENDUJĄCEGO (WYMAGANY OD POZIOMU JUNIOR INTERMEDIATE I):

  • przynajmniej 1 stopień wyżej od stopnia na jaki zdaje kandydat (do egzaminu Junior Intermediate I potrzebny jest drugi nauczyciel rekomendujący o stopniu co najmniej Junior Intermediate II itd.)