Dla nauczyciela prowadzącego

"Uczenie siebie i innych jest sztuką wymagającą czujnego,
różnicującego podejścia"
B.K.S. Iyengar

Aby zostać nauczycielem prowadzącym na poziom 1 musisz spełniać następujące warunki:

 • jesteś członkiem w SJIP (albo identycznego stowarzyszenia jogi Iyengara w innym kraju) oraz posiadasz aktualny certyfikat marki (CM),
 • prowadzisz zajęcia ogólne według programu na poziom 1 przynajmniej od dwóch lat i/lub posiadasz certyfikat minimalnie na poziomie Intermediate Junior 2 (według starego systemu) przynajmniej od dwóch lat.

Nauczyciel prowadzący jest dla praktykującego doradcą i przewodnikiem. Starszy doświadczeniem wspiera kandydata w zgłębianiu wiedzy i w organizowaniu przezeń pracy. Wskazuje sprzyjające jego rozwojowi sposoby myślenia. Przekazuje wiedzę wynikającą z praktyki i pozyskaną na rzecz praktyki - własnej i nauczycielskiej. Rozwija w kandydacie umiejętności przekazywania wiedzy i budowania relacji z uczniami. Daje przykład etycznej postawy.

Świadomy trudności i wyzwań pracy nauczycielskiej, nauczyciel prowadzący pomaga kandydatowi radzić sobie z nimi. Jest tym, na kogo kandydat zawsze może liczyć. Mentorska odpowiedzialność polega na towarzyszeniu i wspieraniu kandydata na jego ścieżce.

Relacja między kandydatem, a nauczycielem prowadzącym wykracza poza doraźne, określone w czasie cele. Zasadza się na wzajemnej woli i zaufaniu.

Nauczyciel prowadzący nikogo nie zniechęca do postępowania w procesie. Rozumie, że ścieżka każdego kandydata jest różna. Nie przestaje się uczyć i szukać rozwiązań odpowiadających różnym potrzebom. Świadczy prawdziwie o swojej wiedzy i warunkach współpracy z kandydatem i równie prawdziwie ocenia jego możliwości i postępy.

Potrzeba mentoringu nie znika wraz z uzyskaniem dyplomu nauczycielskiego. Jest relacją niezbędną w stabilnym, bezpiecznym i etycznym rozwoju na ścieżce nauczycielskiej. Niezależnie od jej etapu. Nie tylko kandydat, lecz każdy nauczyciel prowadzący pozostaje w regularnym kontakcie ze swoim mentorem, czerpiąc z jego doświadczenia i wsparcia.

Decydując się przygotować kandydatów do Certyfikacji SJIP:

 • Starannie przemyśl swoją motywację.
 • Jako osoba doświadczona wiesz, że najcenniejszym dobrem, jakie możesz zaoferować drugiemu człowiekowi jest czas i uwaga. Zastanów się, czy na pewno Cię na to stać.
 • Pamiętaj, że celem Twoich działań jest wspieranie kandydata w jego samopoznaniu i rozwoju jego potencjału nauczycielskiego.
 • Pracuj z osobami, których praktykę znasz i znasz wpływ praktyki na ich życie.

Wskazówki dotyczące przyszłych kandydatów i ich gotowości do podejścia do Certyfikacji SJIP:

 • Jest dobrze zaznajomiony z pozycjami sylabusa danego poziomu:

- rozumie i potrafi werbalnie poprowadzić akcje w danej pozycji,

- umie zademonstrować je częściowo/z użyciem pomocy,

- umie zademonstrować je w praktyce na miarę swoich możliwości,

- znane jest mu oddziaływanie poszczególnych grup pozycji i dynamika sekwencji, na podstawie czego jest zdolny dokonywać prostych zmian w pracy w pozycji i w porządku sekwencji.

 • Podstawy i zasady praktyki w metodzie Iyengara są dla niego zrozumiałe.
 • Jest uważny i zachęcający w kontakcie z drugim człowiekiem i z grupą.
 • Umie werbalizować doświadczenie wynikające ze swojego doświadczenia praktyki.
 • Jego osobowa ekspresja daje praktykującym poczucie kierunku, pewności, spokoju/energii.
 • Jest otwarty i samodzielny.
 • Potrafi zmodyfikować praktykę w odpowiedzi na najbardziej powszechne potrzeby uczestniczących w zajęciach uczniów np. menstruacja, ból dolnych pleców, ból głowy, szyi, czy kolan.
 • Potrafi przedstawić logikę stojącą za zastosowaniem modyfikacji/użyciem pomocy.
 • Potrafi zastosować uważną i skuteczną korektę manualną.

W momencie, kiedy kandydat jest gotowy do Certyfikacji, otrzymuje list rekomendacyjny od swojego nauczyciela prowadzącego. Rekomendację do organiztora certyfikacji dostarcza kandydat.

Wskazówki do przygotowania listu rekomendacyjnego

W 2019 roku, SJIP podjęło decyzję o uniezależnieniu działań szkoleniowych od legitymacji Stowarzyszenia. Forma współpracy i warunki przygotowania do certyfikacji są kwestią prywatnej umowy zawieranej między Kandydatami, a ich Nauczycielami Prowadzącymi. Niemniej zawiera ona wszystkie niezbędne składowe przygotowania: obserwacje i asysty na zajęciach, prowadzenie lekcji pod okiem nauczyciela prowadzącego (superwizja) oraz praktyka i nauczanie pranayamy - liczbę obserwacji, asyst i superwizji określa nauczyciel prowadzący.

Wdrażanie nowego systemu certyfikacyjno-egzaminacyjnego jest w toku. Informacje na temat wymogów dla nauczycieli prowadzących na pozostałe poziomy można znaleźć w przewodniku z Instytutu w Punie:

Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów

RIMYI Certyfikation Cours Guidlines Booklet