Prywatność i ochrona danych

Polityka Prywatności Stowarzyszenia Jogi Iyengara W Polsce

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce jest zapewnienie ochrony Państwa prywatności, na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi, w posiadanie których wejdzie Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Poznaniu (ul. Mariana Langiewicza 2/5, 61-502 Poznań) będąca Administratorem Państwa danych.

Jakie dane gromadzimy i w jakim celu?

Wywołanie strony internetowej www.joga.org.pl, udokumentuje rzeczone wywołanie oraz spowoduje automatyczne zapisanie logów serwera, takich jak nazwa żądanego pliku, IP, datę i godzinę, dane dostępowe, ilość przesyłanych danych. Przedmiotowe dane służą jedynie do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania odwiedzanej strony internetowej, zaprezentowaniu oferty Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, a zatem służy zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Państwa dane osobowe gromadzone są przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce wyłącznie wtedy, kiedy dobrowolnie nam je Państwo przekażecie, kontaktując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, zakładając konto użytkownika na naszej stronie internetowej, korzystając z formularza kontaktowego lub zapisując się do naszego newslettera.

Konto użytkownika

Jeśli podejmą Państwo decyzję o założeniu na stronie internetowej www.joga.org.pl konta użytkownika, Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce udostępni Państwu przestrzeń w ramach strony internetowej, pozwalającą na korzystanie z dodatkowych jej funkcjonalności. Dokonując jednorazowej rejestracji na stronie internetowej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, polegającej na utworzeniu przez Państwa konta, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez nas na stronie internetowej, uzyskacie Państwo dostęp do indywidualnego konta użytkownika za pomocą loginu i hasła. Podanie danych niezbędnych do utworzenia konta jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego utworzenia, zaś odmowa podania danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwi utworzenie konta użytkownika.

Newsletter

Jeżeli zdecydują się Państwo na subskrypcję naszego newslettera, Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, wykorzystywać będzie niezbędne dane do przesyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera.

Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu uprawnienie do rezygnacji z otrzymywania newslettera, poprzez skorzystanie z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Rezygnacja z otrzymywania newslettera skutkowała będzie usunięciem przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce Państwa adresu e-mail.

Kontakt

To jakie dane są przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce gromadzone w wyniku wykorzystania przez Państwa formularza kontaktowego, wynika z jego treści, przy czym pola oznaczone jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym, a wyniku tego gromadzone dane są niezbędnymi do rozpatrzenia sprawy, w której to kontaktują się Państwo ze Stowarzyszeniem Jogi Iyengara w Polsce. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce korzysta z przedmiotowych danych w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, zatem brak powyższych danych uniemożliwi Państwu skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem Jogi Iyengara w Polsce.

Cookies

Ciasteczka (ang. Cookies) to niewielkie pliki, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy, zapisywane na urządzeniu końcowym komputerze, laptopie, smartfonie, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce używa ciasteczek - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu strony internetowej, a przez to optymalnej prezentacji oferty Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.

Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce używa dwóch rodzajów ciasteczek, pierwsze tak zwane "sesyjne", pozostają one na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony i są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, zaś drugie ciasteczka tzw. "stałe" są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają Stowarzyszeniu Jogi Iyengara w Polsce rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę internetową. Czas przechowywania ciasteczek stałych podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej, zaś przeglądarkę internetową możecie Państwo skonfigurować w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies, decydować o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.

W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce może zostać ograniczona.

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce z siedzibą w Poznaniu, ul. Mariana Langiewicza 2/5, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000158296.

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Zebrane przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG").

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce nigdy nie przekazuje Państwa danych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowuje Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. Aby się tego dowiedzieć, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Jogi Iyengara w Polsce, a otrzymacie Państwo informacje pocztą e-mail.

Prawo do poprawiania danych
W związku z udostępnieniem Stowarzyszeniu Jogi Iyengara w Polsce danych, macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do przenoszenia
Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, macie Państwo zatem prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa. Przedmiotowe dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili możecie Państwo zażądać usunięcia uprzednio udostępnionych i przetwarzanych przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce danych osobowych, przy czym Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce przez okres niezbędny dla realizacji celów dla których wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie danych, nie dłużej niż 6 lat od likwidacji konta użytkownika.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważacie Państwo, że Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce, przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób lub chcecie skorzystać z przysługujących Wam praw, możecie Państwo bezpośrednio skontaktować się z nami na adres rejestrowy Stowarzyszenia lub na adres e-mail: biuro@joga.org.pl. Przysługuje Państwu również prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym.

Uaktualnienia Polityki prywatności

Nie mogąc wykluczyć, że w przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności, pragniemy poinformować, że jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. Będziemy Państwa informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.