Certyfikat marki

Nazwisko IYENGAR® jeszcze za jego życia stało się marką znaną na całym świecie. Jasno identyfikuje wyjątkową metodę jogi opartą na tysiącach lat tradycji i indywidualnych doświadczeniach tego wielkiego nauczyciela. Aby zadbać o jakość przekazu, jego merytoryczną wartość i spójność z metodą, Iyengar zarejestrował nazwisko jako znak towarowy. Władze poszczególnych stowarzyszeń jogi Iyengara w różnych krajach zostały tym samym zobowiązane do stania na straży tego dziedzictwa.

Szukaj nauczyciela z Certyfikatem Marki IYENGAR®, jeśli chcesz być pewien jego kwalifikacji

Nauczyciel, żeby otrzymać Certyfikat Marki, musi spełnić określone wymogi merytoryczne i etyczne. To co ważne, nie dostaje go na całe życie! Certyfikat jest odnawiany co roku. Żeby można było się nim posługiwać, trzeba uczestniczyć w konwencji jogi, praktykować w Instytucie w Punie lub wziąć udział w określonej liczbie profesjonalnych warsztatów z doświadczonymi nauczycielami metody Iyengara. Certyfikat pokazuje uczniom, że wiedza ich nauczyciela jest nieustannie rozwijana.

W naszym kraju wydawanie certyfikatów koordynuje Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce. SJIP potwierdza w ten sposób kompetencje nauczyciela oraz jego uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara. Tylko nauczyciele, którzy uzyskali ważny Certyfikat, mogą posługiwać się nazwiskiem IYENGAR® w odniesieniu do usług związanych z nauczaniem jogi. Nazwisko IYENGAR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, stąd używanie go w kontekście działalności zawodowej przez osoby nieuprawnione (nieposiadające ważnego certyfikatu) stanowi naruszenie prawa. Zastrzeżonym znakiem jest również stojąca postać w pozycji natarajasana, która jest symbolem graficznym certyfikatu.

Aktualna lista certyfikowanych nauczycieli

Nauczyciele korzystający uzyskujący Certyfikat Marki mają szansę na wyrażenie Iyengarowi podziękowania i szacunku za niewyobrażalny wkład w rozwój jogi na całym świecie. Jesteśmy częścią tej metody i tej społeczności. Stosując Certyfikat Marki deklarujemy wierność metodzie i zasadom etycznym Gurujiego.

Natarajasana