Dlaczego joga?

"Nie potrzeba szukać wolności w odległych krainach, ponieważ istnieje ona w Twoim własnym ciele, sercu, umyśle i duszy. Oświecające wyzwolenie, wolność, czysta i nieskażona szczęśliwość czekają na Ciebie, lecz aby to odkryć, musisz podjąć decyzję, by wyruszyć w Wewnętrzną Podróż."

B.K.S. Iyengar "Joga światłem życia"

Możesz chcieć rozpocząć praktykę jogi z wielu powodów. Bo słyszałeś, że odpręża i uspakaja. Bo mówi się, że jest dobra na kręgosłup. Może zachodzi w Twoim życiu zmiana, kryzys i potrzebujesz doświadczenia, które Cię wspomoże? Może, wobec powszechności jogi i entuzjastycznego reklamowania praktyki przez znajomych, uznałeś, że spróbujesz?

Niezależnie jednak co sprowadzi Cię na przysłowiową matę… minie się z Twoim wyobrażeniem. Nie dlatego, że dzieje się w jodze coś tajemniczego, lecz dlatego, że doświadczenie, jakie pojawia się w praktyce, jest w naszej kulturze rzadko spotykane. Joga jest kompleksowym ćwiczeniem ciała jako punktu wyjścia do studiowania zachowań świadomości - sposobów postrzegania i przeżywania oddziałującej na nas rzeczywistości, z której zamiast się wyodrębniać, uczymy się jej naturę poznawać.

Można wiele o podejściu jogi do fizyczności naszego bycia pisać. Joga jest jednak praktyką zmiany perspektywy widzenia i przeżywania, stąd skuteczne jej poznanie następuje jedynie w doświadczeniu. Chcąc wymiernego doświadczenia praktyki, wybierz poleconego nauczyciela i zajęcia w szkole jogi. Nie dlatego, że nie możesz doświadczyć jogi w innych kontekstach. Miej jednak na uwadze, że wobec jej popularności, łatwo natknąć się na coś, co jogą się jedynie mieni.

Przychodząc na zajęcia nie spotkasz się z ezoteryczną, starożytną wiedzą, lecz z jej nowożytną interpretacją, racjonalnie umocowaną, studiowaną i szeroko stosowaną w medycynie, rehabilitacji, psychologii, kognitywistyce, filozofii i fizyce. Wbrew nacechowanym ideologicznie przekonaniom, joga nie jest praktyką religijną.

Obszar kompetencji każdego z nauczycieli, niezależnie od pracy w tej samej metodzie, będzie się różnić. Dobrze jest trafić na nauczyciela, poszukującego w dziedzinach bliskich naszym zainteresowaniom i potrzebom.

Czym joga może Cię zainteresować?

  • Działaniem, które wspiera i równoważy funkcjonowanie całego organizmu w myśl zasady "w zdrowym ciele, zdrowy duch".
  • Możnością samopoznania, samokształcenia i samouzdrawiania, o głębi i zakresie których decydujesz Ty sam, nauczyciel jest w tym procesie przewodnikiem - nie mówi "co", mówi "jak".
  • Ćwiczeniem układu nerwowego i umiejętności poznawczych poprzez dosłowne otwieranie oczu, uszu, stóp, dłoni itp…, otwierając na nowe, pomocne widzenie/czucie/doświadczanie.
  • Możliwością praktykowania w każdych warunkach i niezależnie od psychofizycznej kondycji - nic nie stoi praktyce na przeszkodzie, poza wolą.
  • Byciem dostępnym i łączącym w doświadczeniu nas samych ze sobą i ze sobą nawzajem, bo w zgodzie z naszą potrzebą praktykować możemy sami w domu, na zajęciach w szkole jogi, ale możemy też praktykować z dziećmi i rodzicami na trawie w parku.
  • Siłą, jakiej nabieramy w miarę regularnej praktyki - energią w działaniu, swobodą w uczeniu, koncentracją w tworzeniu i mocą współodczuwania.
  • Spokojem i nabieraniem dystansu wobec niepokojących nas spraw, możnością zwolnienia kroku i kształceniem postawy obserwatora.
  • Możnością bycia bliżej siebie i działania w oparciu o istotne dla nas wartości.
  • Niezależnie od tego czy ćwiczysz sport, czy uczysz na uniwersytecie, czy leczysz/opiekujesz się innymi, czy zajmujesz się sztuką, czy jesteś duchowo poszukujący, joga może być narzędziem i przestrzenią rozwoju w Twojej dziedzinie.