Dla kandydatów

JAK WEJŚĆ NA ŚCIEŻKĘ NAUCZYCIELSKĄ W JODZE IYENGARA?

Jeśli chcesz rozpocząć nauczycielską edukację, powinnaś/powinieneś być ugruntowany w praktyce, znać podstawy w metodzie B.K.S. Iyengara (regularna praktyka pod okiem doświadczonego nauczyciela co najmniej 3 lata), mieć dojrzałość pretendującą Cię do uczenia innych i brania odpowiedzialności za ich rozwój i bezpieczeństwo.

Wybór mentora/mentorki na nauczycielskiej drodze powinien być naturalnym procesem, wynikającym z bezpośredniej relacji i regularnego kontaktu w praktyce. Regularność nie musi oznaczać uczestnictwa w zajęciach kilka razy w tygodniu. Możesz pracować z mentorem/mentorką w dogodnym dla Was systemie i częstotliwości.

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce nie określa zasad (m.in. liczby godzin, form kształcenia, częstotliwości spotkań) dla edukacji nauczycielskiej. Forma współpracy i warunki przygotowania do certyfikacji są kwestią prywatnej umowy zawieranej między kandydatami a ich mentorami. Pamiętaj jednak, że Twoja droga musi obejmować wszystkie niezbędne składowe przygotowania: obserwacje i asysty na zajęciach, prowadzenie lekcji pod okiem mentora/mentorki (superwizja) oraz praktykę i nauczanie pranayamy. Konkretną liczbę obserwacji, asyst i superwizji określa mentor.

Fakt rozpoczęcia treningu nauczycielskiego Twój mentor/mentorka ma obowiązek zgłosić mailem do członka zarządu SJIP odpowiadającego za system certyfikacyjny oraz na adres biuro@joga.org.pl. Jeżeli wcześniej nie byłeś/a członkiem/członkinią Stowarzyszenia, w tym momencie musisz zarejestrować się i opłacić składkę. Jako nauczyciel w trakcie treningu stajesz się członkiem naszej społeczności, budując jogiczną wspólnotę i działając na rzecz popularyzowania metody B.K.S. Iyengara.

JAK WYBRAĆ MENTORA?

Wybór mentora/mentorki jest ważną decyzją, ponieważ od niego/niej będziesz się uczył nie tylko podstaw praktyki jogi, ale też filozofii i etyki nauczycielskiej, z nim/nią będziesz zdobywał doświadczenie niezbędne nauczycielowi i będziesz się rozwijał jako człowiek.

Formalne wymagania dla mentora/mentorki na poziom 1:

 • jest członkiem/członkinią SJIP (albo identycznego stowarzyszenia jogi Iyengara w innym kraju) oraz posiada aktualny certyfikat marki (CM),
 • posiada certyfikat minimum na poziomie 2
 • aktualnie i regularnie prowadzi zajęcia ogólne według programu na poziom 1 przynajmniej od dwóch lat.

JAK ZOSTAĆ CERTYFIKOWANYM NAUCZYCIELEM?

Pełnoprawnym nauczycielem jogi Iyengara stajesz się po pozytywnym zaliczeniu certyfikacji na poziom 1. Decyzję o podejściu do certyfikacji podejmujesz razem ze swoim mentorem/mentorką.

Warunki podejścia do certyfikacji na poziom 1:

 • jesteś członkiem SJIP,
 • jesteś w stałym kontakcie ze swoim nauczycielem prowadzącym, który zaświadcza o Twojej gotowości poprzez przygotowanie listu rekomendacyjnego,
 • zapoznałaś/eś się z wymogami na poziom 1 i czujesz się gotowa/y zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do certyfikacji na ten poziom.

Podejście do certyfikacji wiąże się z:

 • obowiązkiem zapisania się na certyfikację za pośrednictwem strony joga.org.pl i wniesienia opłaty (regulamin certyfikacji),
 • otrzymaniem listu rekomendacyjnego od mentora/mentorki (kandydat jest zobowiązany do przesłania listu rekomendacyjnego 3 miesiące przed terminem certyfikacji na adres certyfikacja@joga.org.pl),
 • przygotowaniem pracy pisemnej - tematy przekazuje organizator certyfikacji,
 • nagraniem praktyki pozycji odwróconych (dotyczy kobiet, więcej w zakładce Certyfikacja a stan zdrowia).

Więcej na temat przebiegu certyfikacji, o tym co komisja certyfikacyjna ocenia i jakich jakości wymaga znajdziesz w zakładce Formuła i wymogi

Prezentacja z panelu dyskusyjnego na temat zakresu kompetencji nauczycielskich na poziom 1.

CERTYFIKACJA NA POZIOM 2

Joga Iyengara umożliwia rozwój na nauczycielskiej ścieżce.

Do certyfikacji na poziom 2 możesz podejść jeśli:

 • certyfikację poziomu 1 uzyskałeś/aś co najmniej 2 lata wcześniej,
 • jesteś członkiem/członkinią SJIP,
 • otrzymałeś/otrzymałaś list rekomendacyjny od swojego mentora/mentorki.

Formalne wymagania dla mentora/mentorki na poziom 2:

 • jest członkiem/członkinią SJIP (albo identycznego stowarzyszenia jogi Iyengara w innym kraju) oraz posiada aktualny certyfikat marki (CM),
 • posiada certyfikat minimum na poziomie 3,
 • aktualnie i regularnie prowadzi zajęcia według programu na poziom 2.

Prezentacja na temat zakresu kompetencji nauczycielskich na poziom 1 i poziom 2.