Dla kandydatów

Jak wejść na ścieżkę nauczycielską w jodze Iyengara?

Motywacja i chęć stania się nauczycielem może pojawić się u Ciebie wewnętrznie, poprzez regularne zaangażowanie w praktykę lub też poprzez obserwację nauczyciela prowadzącego, który dostrzeże Twój potencjał do uczenia jogi. Niezależnie od kierunku motywacji, jeśli chcesz rozpocząć nauczycielską edukację, powinnaś/powinieneś być ugruntowany w praktyce, znać podstawy w metodzie B.K.S. Iyengara (regularna praktyka pod okiem doświadczonego nauczyciela co najmniej 3 lata), mieć dojrzałość pretendującą Cię do uczenia innych i brania odpowiedzialności za ich rozwój i bezpieczeństwo.

Jeśli czujesz się gotowy, potrzebujesz podjąć decyzję kto będzie Twoim nauczycielem prowadzącym/mentorem. Wybór powinien być naturalnym procesem, wynikającym z bezpośredniej relacji i regularnego kontaktu w praktyce.Regularność nie musi oznaczać uczestnictwa w zajęciach kilka razy w tygodniu. Możesz pracować z nauczycielem prowadzącym w dogodnym dla Was systemie i częstotliwości.

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce nie określa zasad (m.in. liczby godzin, form kształcenia, częstotliwości spotkań) dla edukacji nauczycielskiej. Forma współpracy i warunki przygotowania do egzaminu są kwestią prywatnej umowy zawieranej między kandydatami a ich nauczycielami prowadzącymi. Pamiętaj jednak, że Twoja droga musi obejmować wszystkie niezbędne składowe przygotowania: obserwacje i asysty na zajęciach, prowadzenie lekcji pod okiem nauczyciela prowadzącego (superwizja) oraz praktyka i nauczanie pranayamy. Konkretną liczbę obserwacji, asyst i superwizji określa nauczyciel prowadzący.

Fakt rozpoczęcia treningu nauczycielskiego Twój mentor/nauczyciel prowadzący ma obowiązek zgłosić mailem do członka zarządu SJIP odpowiadającego za system certyfikacyjny. Jeżeli wcześniej nie byłeś członkiem Stowarzyszenia, w tym momencie musisz zarejestrować się i opłacić składkę. Jako nauczyciel w trakcie treningu stajesz się członkiem naszej społeczności, budując jogiczną wspólnotę i działając na rzecz popularyzowania metody B.K.S. Iyengara.

Jak wybrać nauczyciela prowadzącego?

Wybór nauczyciela jest ważną decyzją, ponieważ od niego będziesz się uczył nie tylko podstaw praktyki jogi, ale też filozofii i etyki nauczycielskiej, z nim będziesz zdobywał doświadczenie niezbędne nauczycielowi i będziesz się rozwijał jako człowiek. Nauczyciel prowadzący jest dla praktykującego doradcą i przewodnikiem. Mentorska odpowiedzialność polega na towarzyszeniu i wspieraniu kandydata na jego ścieżce. Relacja między kandydatem a nauczycielem prowadzącym wykracza poza doraźne, określone w czasie cele. Zasadza się na wzajemnej woli i zaufaniu.

W zgodzie z aktualnymi wytycznymi Instytutu Jogi Iyengara w Punie (RIMYI) nauczyciele uprawnieni do podjęcia roli nauczyciela prowadzącego/mentora są:

  • członkami SJIP (albo identycznego stowarzyszenia jogi Iyengara w innym kraju) oraz posiadają aktualny certyfikat marki (CM),
  • prowadzą zajęcia ogólne według programu na poziom 1 przynajmniej od dwóch lat i/lub posiadają certyfikat minimalnie na poziomie Intermediate Junior 2 (według starego systemu) przynajmniej od dwóch lat.

Jak zostać certyfikowanym nauczycielem?

Decyzję o podejściu do certyfikacji podejmujesz razem ze swoim nauczycielem prowadzącym.

Aby podejść do certyfikacji na poziom 1 musisz spełniać następujące warunki:

  • jesteś członkiem SJIP,
  • jesteś w stałym kontakcie ze swoim nauczycielem prowadzącym, który zaświadcza o Twojej gotowości poprzez przygotowanie listu rekomendacyjnego,
  • zapoznałaś/eś się z wymogami na poziom 1 i czujesz się gotowa/y zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do certyfikacji na ten poziom.

Podejście do certyfikacji wiąże się z:

  • obowiązkiem zapisania się na spotkanie certyfikacyjne za pośrednictwem strony joga.org.pl i wniesienia opłaty,
  • otrzymaniem listu rekomendacyjnego od nauczyciela prowadzącego/mentora (kandydat jest zobowiązany do przesłania listu rekomendacyjnego 3 miesiące przed terminem certyfikacji na adres certyfikacja@joga.org.pl),
  • przygotowania pracy pisemnej - tematy przekazuje organizator certyfikacji,
  • nagraniem praktyki pozycji odwróconych (dotyczy kobiet, więcej w zakładce Certyfikacja a zdrowie).

Więcej na temat przebiegu Certyfikacji, o tym co komisja certyfikacyjna ocenia i jaich jakości wymaga znajdziesz w zakładce Formuła certyfikacji

Prezentacja z panelu dyskusyjnego na temat zakresu kompetencji nauczycielskich na poziom 1.

W czerwcu 2020 roku Instytut w Punie rozesłał do stowarzyszeń jogi Iyengara na całym świecie Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów obejmujący precyzyjne wytyczne w zakresie prowadzenia szkoleń, stopni nauczycielskich i sposobu przeprowadzania certyfikacji. Zmiana systemu certyfikacji nie dotyczy jednak wyłącznie nowego ujęcia stopni nauczycielskich, czy nowego modelu certyfikowania, ale podkreśla rolę komunikacji w społeczności i odpowiedzialności wynikającej z pracy z drugim człowiekiem.

Trwa adaptacja nowego systemu w Polsce. Kompletny tekst Przewodnika został przetłumaczony na język polski. Pod poniższymi linkami można zapoznać się zarówno z tłumaczeniem, jak i oryginalna wersją Przewodnika.

Przewodnik po systemie certyfikacji i egzaminów

RIMYI Certyfikation Cours Guidlines Booklet