Władze Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

Władze Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce stanowią:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komitet Techniczny,
 • Komisja Etyki,
 • Komisja Rewizyjna.


W skład Zarządu wchodzą:

 • Agnieszka Wojtkowiak - prezeska zarządu
 • Marta Chmielewska-Racławska - wiceprezeska zarządu odpowiadający za organizację szkoleń kompetencyjnych
 • Dominika Trabczyńska - członkini zarządu odpowiadający za finanse
 • Małgorzata Skórska - członkini zarządu odpowiadający za Public Relations, promocję i marketing
 • Aleksandra Zdziechowska - członkini zarządu odpowiadający za koordynację certyfikacji

Skład Komitetu Technicznego:

 • Dorota Kobos - przewodnicząca
 • Joanna Jedynak
 • Marta Zwolińska
 • Aleksandra Duda - członkini wspierająca

Skład Komisji Etyki:

 • Beata Gęsikowska - przewodnicząca
 • Anna Gambin
 • Alicja Ziemkiewicz
 • Michał Warcholik

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Grzegorz Bryda - przewodniczący
 • Justyna Banasik