Władze Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

Władze Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce stanowią:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komitet Techniczny,
 • Komisja Etyki,
 • Komisja Rewizyjna.


W skład Zarządu wchodzą:

 • Monika Salitra - prezes zarządu
 • Anna Jadko - wiceprezes zarządu odpowiadający za finanse
 • Małgorzata Skórska - członek zarządu odpowiadający za Public Relations, promocję i marketing
 • Roman Grzeszykowski - członek zarządu odpowiadający za akcje charytatywne, sieć szkół
 • Tomasz Pyrzewicz - członek zarządu odpowiadający za koordynację egzaminów i szkolenia egzaminacyjne

Skład Komitetu Technicznego:

 • Iwona Gajko - przewodnicząca
 • Marek Bednarski
 • Andrzej Kozłowski

Skład Komisji Etyki:

 • Jerzy Jagucki - przewodniczący
 • Beata Waszczykowska
 • Beata Gęsikowska
 • Michał Warcholik

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Grzegorz Bryda - przewodniczący
 • Justyna Banasik