Szkolenia sjip

Założeniem Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce jest stworzenie możliwości poszerzania wiedzy i kompetencji, które są zarówno bazą jak i wsparciem w praktyce jogi oraz jej nauczaniu. Projekt szkoleń kompetencyjnych jest dedykowany osobom w trakcie szkolenia, przygotowującym się do certyfikacji i nauczycielom, pragnących usystematyzować i powtórzyć informacje z zakresu filozofii jogi oraz anatomii i fizjologii ciała w praktyce jogi. Pierwszy cykl szkoleń odbył się jesienią 2021 roku.

Szkolenia kompetencyjne SJIP 2023

III Edycja Szkolenia Kompetencyjnego SJIP Filozofia jogi on line, 2023

Data: 08.09.2023/ 22.09.2023

8 września - Hathapradipika - korzenie współczesnej praktyki jogi

Podczas spotkania przedstawione zostaną specyfika i korzenie praktyki hathajogi, sięgające starożytnych tradycji jogi i zaleceń jogi Patańdżalego oraz średniowiecznych ruchów ascetycznych. "Hathapradipika jako kluczowe dla tej tradycji dzieło zostanie omówione pod kątem zawartych w nim praktyk (asany, pranajamy, mudry i bandhy) oraz relacji do jogi Patańdżalego (etyka i cel jogi). Ukazany zostanie także wpływ hathajogi na postać współczesnych jogicznych praktyk psychosomatycznych.

22 września - Oblicza współczesnej jogi (wiek XX i XXI)

Spotkanie będzie skoncentrowane wokół omówienia różnych aspektów współczesnej jogi, zakorzenionych w XX-wiecznych przemianach jogicznej praktyki, które dokonały się w Indiach i na świecie. W szczególności, przedstawione zostaną prozdrowotne aspekty jogi, podkreślane od lat '20 XX w. oraz przełomowa dla historii jogi współczesnej postać Krishnamacharyi i jego uczniów (B.K.S. Iyengar, P. Jois, A.G. Mohan). Pojawi się także próba odpowiedzi na pytanie, jak stare są asany i czy teraz Indie potrzebne są do praktyki tzw. "jogi zachodniej", a także wstępny opis tego, czym w XXI w. jest joga i czym przede wszystkim się charakteryzuje.

Rejestracja odbywa sie tutaj: Rejestracja - SJIP (joga.org.pl)

Oba wykłady rozpoczna się o 19.30.

Dostęp do nagrań będzie obejmował 14 dni.

Cena: dla członków SJIP - 30 zł, dla pozostałych osób - 60 zł.

Prowadząca: dr Nina Budziszewska

Dr Nina Budziszewska jest adiunktką w Zakładzie Filologii Indyjskiej w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierowniczką Pracowni Badań nad Jogą oraz Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Romanistka, filozofka, indolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. W swoich badaniach naukowych zajmuje się przede wszystkim starożytnymi tradycjami jogi indyjskiej oraz tradycją hathajogi. Jest autorką książki Himalaje. W poszukiwaniu joginów, która otrzymała nagrodę główną Magellana w kategorii najlepsza publikacja turystyczna w 2020 roku. Prowadzi blog Atelier jogi pod adresem: ateliermysli.wordpress.com