Wskazówki Etyczne Dla Nauczycieli Jogi Iyengara

ETYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELI JOGI IYENGARA

Nauczyciele jogi Iyengara angażują się w utrzymanie nienagannych standardów w zakresie kompetencji zawodowej oraz integralności metody nauczania.

 1. nauczyciele jogi Iyengara poświęcają się studiowaniu, nauczaniu, rozpowszechnianiu oraz promowaniu sztuki, nauki i filozofii jogi według nauczania i filozofii B.K.S. Iyengara (Tapas).
 2. Nauczyciele jogi Iyengara starają się śledzić na bieżąco oraz kontynuować naukę metod wprowadzonych przez B.K.S. Iyengara i jego rodzinę. Mogą to robić bezpośrednio, poprzez pobieranie u nich nauk, lub też pośrednio, poprzez uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce oraz uczeniu się u dyplomowanych nauczycieli jogi Iyengara wyższego stopnia, tzn. uczący się nauczyciel powinien być co najmniej dwa stopnie niżej niż jego nauczyciel (Svadhyaya).
 3. Nauczyciele jogi Iyengara podają adekwatne dane o swym wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu. (Satya).
 4. Podczas zajęć jogi Iyengara nauczyciele jogi Iyengara nie będą mieszać nauk jogi Iyengara z innymi dyscyplinami, np. medycyną lub psychoterapią, chyba że nauczyciel posiada do tego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. (Aparigraha)
 5. Nauczyciele jogi Iyengara starają się nie krytykować publicznie innych systemów jogi ani charakteru innych nauczycieli jogi Iyengara podczas ich nieobecności. (Ahimsa).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UCZNIÓW I SPOŁECZNOŚCI - ETYKA SPOŁECZNA

Nauczyciele jogi Iyengara są zobowiązani do poprawy ogólnego zdrowia i dobra swoich uczniów oraz społeczności, w której mieszkają. Obejmuje to poszanowanie praw i opinii swoich uczniów oraz przestrzeganie miejscowych praw.

 1. nauczyciele jogi Iyengara są prawdomówni w kontaktach z uczniami i społecznością (Satya).
 2. Nauczyciele jogi Iyengara są przyjaźni wobec wszystkich uczniów, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, statusu finansowego, narodowości lub niesprawności fizycznej (Asteya).
 3. Nauczyciele jogi Iyengara unikają wszelkich form molestowania seksualnego uczniów i są uczciwi w swoich relacjach intymnych (Ahimsa i Bramacharya).
 4. Nauczyciele jogi Iyengara uznają różnicę kompetencji pomiędzy uczniem a nauczycielem i unikają wykorzystywania zaufania i potencjalnej zależności swoich uczniów (Ahimsa i Aparigraha). W świetle tej różnicy władzy, nauczyciele jogi Iyengara mają świadomość potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z naruszenia zasadniczych relacji uczeń / nauczyciel poprzez relacje dwustronne. Relacja dwustronna istnieje, kiedy uczeń i nauczyciel obcują ze sobą poza kontekstem relacji nauczyciel / uczeń. Nauczyciele jogi Iyengara są szczególnie czujni i uwrażliwieni na potencjalne komplikacje, kiedy relacja dwustronna ma charakter intymny.

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELI IYENGARA - ETYKA INDYWIDUALNA

Nauczyciele jogi Iyengara:

 1. Zachowują czysty, schludny wygląd (Sauca, czystość).
 2. Podczas nauczania jogi ubierają się skromnie (Sauca, czystość; Bramacharya, wstrzemięźliwość).
 3. Unikają alkoholu i używek (Sauca, czystość).

ZASTOSOWANIE WSKAZÓWEK ETYCZNYCH

 1. Wskazówki te nie wyczerpują wszystkich zagadnień. To, że nie odnoszą się do jakiegoś konkretnego zachowania nie oznacza, że jest ono etyczne lub nie. Oczekujemy, że nauczyciele będą przestrzegać i szanować klasyczne i zgodne z prawem zasady postępowania, łącznie z jogiczną nauką yamy i niyamy.
 2. Brak znajomości lub zła interpretacja wskazówek etycznych nie usprawiedliwia nieetycznego postępowania.
 3. Odmowa współpracy w dochodzeniu lub postępowaniu prowadzonym przez Komisję Etyczną PSJI stanowi naruszenie tych wskazówek.
 4. Jeżeli nauczyciel jogi Iyengara nie jest pewien jakie jest zastosowanie wskazówek w konkretnej sytuacji, powinien, przed podjęciem działania, skontaktować się z Komisją Etyki SJIP i poprosić o radę.