Terminy i zgłoszenia

TERMINY CERTYFIKACJI NA POZIOM 1 w 2023 roku

 • 14-16 kwietnia - Yoga Centrum, ul. Orla 13, 90-317 Łódź,

skład komisji certyfikacyjnej: Joanna Jedynak, Dorota Kobos, Marianna Gutterwil

 • 22-24 listopada - Ośrodek Rozwojowy Oddechowo, al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy,

skład komisji certyfikacyjnej: Beata Waszczykowska, Natasza Moszkowicz, Andrzej Kozłowski

 • 24-26 listopada - Ośrodek Rozwojowy Oddechowo, al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy,

skład komisji certyfikacyjnej: Ewa Wardzała, Joanna Jedynak, Agata Rozkocha


ZAPISY

  • Informacja o rozpoczęciu zapisów na certyfikację będzie rozsyłana do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową.
  • Zapisy na wszystkie terminy certyfikacji w roku 2022 trwają od 15 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

  ZASADY ZGŁOSZEŃ

   • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta). Kandydat wybiera datę Certyfikacji oraz wpisuje swoje dane, nazwisko nauczyciela rekomendującego. Końcowym etapem rejestracji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% opłaty certyfikacyjnej za pomocą płatności on-line (Pay-U). Na podstawie wypełnionego formularza oraz wpłaty zaliczki kandydat wpisany jest na listę na dany termin. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kandydatów o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line (Uwaga! Prosimy nie wpłacać należności tradycyjnie przelewem, gdyż w taki sposób nie zostaniecie wpisani na listę). Jeśli wystąpi problem techniczny z operatorem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.
   • W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Certyfikacji i zwrócenia kandydatom zaliczki lub zaproponowania podejścia do Certyfikacji w innym terminie.
   • Po zapełnieniu listy osób na daną Certyfikację zapisy zostaną automatycznie zamknięte. W celu zapisania się na listę rezerwową nalezy napisać meil na adres certyfikacja@joga.org.pl. Kandydaci zostaną dopuszczeni do certyfikacji w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej.

   OPŁATY CERTYFIKACYJNE

   • Wariant miejski (Łódź) - 3050,00 zł. Cena obejmuje koszt kolacji w dniu 0., obiadu w dniu 1. i śniadania w dniu 2, nie obejmuje pozostałych posiłków zakwaterowania,
   • Wariant Oddechowo - 2600,00 zł. Podana cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie trwania Certyfikacji.

   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKACJI

   • Warunkiem przystąpienia do certyfikacji określone zostały w wymogach certyfikacyjnych na konkretny stopień. Więcej przeczytasz w formuła i wymogi
   • Do Certyfikacji mogą przystąpić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Jogi Iyengara, którzy w roku Certyfikacji i w roku poprzedzającym Certyfikację opłacili składki członkowskie dla osób w trakcie treningu nauczycielskiego.
   • Kandydaci powtarzający certyfikację zobowiązani są do ponownego uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, przedstawienia listu rekomendacyjnego oraz napisania pracy pisemnej.

   KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM W SPRAWIE CERTYFIKACJI