Terminy i zgłoszenia

 

ZAPISY ON-LINE

TERMINY I REGULAMIN

 • Terminy Certyfikacji na poziom 1 w 2021 roku: 14-16 czerwca (skład komisji certyfikacyjnej: Natasza Moszkowicz, Andrzej Kozłowski, Paulina Stróż) , 16-18 czerwca (skład komisji certyfikacyjnej: Iwona Gajko, Ewa Wardzała, Julia Butrym-Południewska) oraz 15-17 listopada (skład komisji certyfikacyjnej: Konrad Kocot, Dorota Kobos, Ałła Raginis), 17-19 listopada (skład komisji certyfikacyjnej: Joanna Jedynak, Beata Waszczykowska, Marta Zwolińska).
 • Regulamin Certyfikacji w 2021 roku

ZAPISY

  • Informacja o rozpoczęciu zapisów na Certyfikację będzie rozsyłana do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową.
  • Zapisy na Certyfikację w terminach czerwcowych w 2021 roku trwają od 26 marca do 9 kwietnia.

  ZASADY ZGŁOSZEŃ

   • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta). Kandydat wybiera datę egzaminu oraz wpisuje swoje dane, nazwiska osób rekomendujących (w przypadku egzaminu Introductory wystarczy podać jedną rekomendację od nauczyciela prowadzącego). Końcowym etapem rejestracji jest wpłata zaliczki na egzamin w wysokości 50% opłaty egzaminacyjnej za pomocą płatności on-line (Pay-U). Na podstawie wypełnionego formularza oraz wpłaty zaliczki kandydat wpisany jest na listę na dany termin. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kandydatów o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line (Uwaga! Prosimy nie wpłacać należności tradycyjnie przelewem, gdyż w taki sposób nie zostaniecie wpisani na listę). Jeśli wystąpi problem techniczny z operatorem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.
   • W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania certyfikacyjnego i zwrócenia kandydatom zaliczki lub zaproponowania podejścia do certyfikacji w innym terminie.
   • Po zapełnieniu listy osób na dane spotkanie zapisy zostaną automatycznie zamknięte, w celu zapisania się na listę rezerwową nalezy napisać mail na adres certyfikacja@joga.org.pl, z której kandydaci zostaną dopuszczeni do certyfikacji w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej. O zwolnieniu się miejsca z listy pierwotnej kandydaci rezerwowi powiadomieni zostaną do 3 miesięcy przed egzaminem. Możliwe jest też utworzenie dodatkowego terminu jeśli będzie to konieczne.

   OPŁATY CERTYFIKACYJNE

   • Opłata wynosi 1100 zł płatna przez system PayU w dwóch ratach.
   • Za pobyt i wyżywienie w ośrodku Oddechowo cena wynosi 360 zł za dwie doby i 7 posiłków (dwa śniadania, dwa obiady, trzy kolacje) płatność na miejscu w recepcji ośrodka.

   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKACJI

   • Warunkiem przystąpienia do certyfikacji określone zostały w wymogach certyfikacyjnych na konkretny stopień.
   • Kandydaci powtarzający certyfikację zobowiązani są do ponownego uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, przedstawienia listu rekomendacyjnego oraz napisania pracy pisemnej.

   KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM W SPRAWIE CERTYFIKACJI