Terminy i zgłoszenia

TERMINY I REGULAMIN

 • Terminy certyfikacji na poziom 1 w 2022 roku:

16-18 marca, skład komisji certyfikacyjnej: Inka Catell, Beata Waszczykowska, Marianna Gutterwil

14-16 listopada, skład komisji certyfikacyjnej: Ałła Raginis, Marta Zwolińska, Dorota Kobos

16-18 listopada, skład komisji certyfikacyjnej: Joanna Jedynak, Ewa Wardzała, Andrzej Kozłowski

ZAPISY

  • Informacja o rozpoczęciu zapisów na certyfikację będzie rozsyłana do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową.
  • Zapisy na wszystkie terminy certyfikacji w roku 2022 trwają od 15 grudnia 2021 roku do 1 lutego 2022 roku.

  ZASADY ZGŁOSZEŃ

   • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta). Kandydat wybiera datę Certyfikacji oraz wpisuje swoje dane, nazwisko nauczyciela rekomendującego. Końcowym etapem rejestracji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% opłaty certyfikacyjnej za pomocą płatności on-line (Pay-U). Na podstawie wypełnionego formularza oraz wpłaty zaliczki kandydat wpisany jest na listę na dany termin. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kandydatów o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line (Uwaga! Prosimy nie wpłacać należności tradycyjnie przelewem, gdyż w taki sposób nie zostaniecie wpisani na listę). Jeśli wystąpi problem techniczny z operatorem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.
   • W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Certyfikacji i zwrócenia kandydatom zaliczki lub zaproponowania podejścia do Certyfikacji w innym terminie.
   • Po zapełnieniu listy osób na daną Certyfikację zapisy zostaną automatycznie zamknięte. W celu zapisania się na listę rezerwową nalezy napisać meil na adres certyfikacja@joga.org.pl. Kandydaci zostaną dopuszczeni do certyfikacji w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej.

   OPŁATY CERTYFIKACYJNE

   • Opłata wynosi 2950 zł płatna przez system PayU w dwóch ratach.
   • Za pobyt i wyżywienie w ośrodku Oddechowo cena wynosi 430 zł za dwie doby i 7 posiłków (dwa śniadania, dwa obiady, trzy kolacje) płatność na miejscu w recepcji ośrodka.

   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKACJI

   • Warunkiem przystąpienia do certyfikacji określone zostały w wymogach certyfikacyjnych na konkretny stopień. Więcej przeczytasz w formuła i wymogi
   • Kandydaci powtarzający certyfikację zobowiązani są do ponownego uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, przedstawienia listu rekomendacyjnego oraz napisania pracy pisemnej.

   KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM W SPRAWIE CERTYFIKACJI