Terminy i zgłoszenia

TERMINY CERTYFIKACJI w 2024 roku

POZIOM 1

 • 12-14 kwietnia - KarmaJoga, Katowice, ul. św. Jacka 1

skład komisji certyfikacyjnej: Marianna Gutterwil, Marta Zwolińska, Magdalena Kapela

 • 18-20 października - SZKOŁA JOGI W LĘBORKU, Lębork ul. Pomorska 5 C

skład komisji certyfikacyjnej: Inka Cattell, Natasza Moszkwicz, Ałła Raginis

 • 29 listopada - 1 grudnia - KarmaJoga, Katowice, ul. św. Jacka 1

skład komisji certyfikacyjnej: Dorota Kobos, Marianna Gutterwil, Agnieszka Wojtkowiak

POZIOM 2

 • 15-17 listopada - Yoga Centrum, Łódź, ul. Orla 13

skład komisji certyfikacyjnej:Joanna Jedynak, Beata Waszczykowska i Natasza Moszkowicz

Regulamin Certyfikacji 2024

ZAPISY

  • Informacja o rozpoczęciu zapisów na certyfikację jest rozsyłana do wszystkich członków Stowarzyszenia drogą mailową.
  • Zapisy na Certyfikacje poziom 1 trwają od 15 grudnia 2023 roku do 1 lutego 2024 roku.
  • Zapisy na Certyfikację poziom 2 odbędą się w dniach 8 - 30 kwietnia 2024 roku.

  ZASADY ZGŁOSZEŃ

   • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (niezbędne jest posiadanie aktywnego konta). Kandydat wybiera datę Certyfikacji oraz wpisuje swoje dane, nazwisko nauczyciela rekomendującego. Końcowym etapem rejestracji jest wpłata zaliczki w wysokości 50% opłaty certyfikacyjnej za pomocą płatności on-line (Pay-U). Na podstawie wypełnionego formularza oraz wpłaty zaliczki kandydat wpisany jest na listę na dany termin. W przypadku równoczesnych zgłoszeń kandydatów o wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat na konto poprzez system płatności on-line (Uwaga! Prosimy nie wpłacać należności tradycyjnie przelewem, gdyż w taki sposób nie zostaniecie wpisani na listę). Jeśli wystąpi problem techniczny z operatorem prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.
   • W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Certyfikacji i zwrócenia kandydatom zaliczki lub zaproponowania podejścia do Certyfikacji w innym terminie.
   • Po zapełnieniu listy osób na daną Certyfikację zapisy zostaną automatycznie zamknięte. W celu zapisania się na listę rezerwową nalezy napisać meil na adres certyfikacja@joga.org.pl. Kandydaci zostaną dopuszczeni do certyfikacji w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej.

   OPŁATY CERTYFIKACYJNE

   • Certyfikacja na poziom 1 - 3050,00 zł. Cena obejmuje koszt kolacji w dniu 0., obiadu w dniu 1. i śniadania w dniu 2, nie obejmuje pozostałych posiłków oraz noclegów.
   • Certyfikacja na poziom 2 - 4050,00 zł. Cena obejmuje koszt kolacji w dniu 0., obiadu w dniu 1. i śniadania w dniu 2, nie obejmuje pozostałych posiłków oraz noclegów.

   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKACJI

   • Warunkiem przystąpienia do certyfikacji określone zostały w wymogach certyfikacyjnych na konkretny stopień. Więcej przeczytasz w formuła i wymogi
   • Do Certyfikacji mogą przystąpić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Jogi Iyengara, którzy w roku Certyfikacji i w roku poprzedzającym Certyfikację opłacili składki członkowskie. W przypadku Certyfikacji Poziom 1 wymagana jest składka dla osoby w trakcie treningu nauczycielskiego.
   • Kandydaci powtarzający certyfikację zobowiązani są do ponownego uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, przedstawienia listu rekomendacyjnego oraz napisania pracy pisemnej.

   KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM W SPRAWIE CERTYFIKACJI