Projekt Bellur

Tradycyjnie pod koniec 2021 roku upamiętnialiśmy rocznicę urodzin B.K.S. Iyengara. Odbyła się druga edycja Festiwalu Jogi Iyengara. W trakcie tego wydarzenia blisko 400 osób wzięło udział w 14 lekcjach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli metody Iyengara. Cześć wpływów z Festiwalu przekazujemy na rzecz fundacji Project Bellur.

Zajęcia nieodpłatnie poprowadzili:

Paulina Stróż, Beata Waszczykowska, Dorota Kobos, Ewa Wardzała, Julia Butrym-Południewska, Iwona Gajko, Ałła Raginis, Karolina Spychalska, Marta Zwolińska, Katarzyna Złotkowska, Marek Bednarski, Katarzyna Pilorz, Jerzy Jagucki, Natasza Moszkowicz.

W sumie w imieniu polskiej społeczności jogicznej SJIP przekazała do Bellur 21 989,63 złotych, w których

17 749,63 złotych to wpływy z Festiwalu Jogi Iyengara,

3 540,00 złotych to darowizny przekazane przez szkoły jogi i nauczycieli

Otrzymaliśmy:

800 zł od Maniomani Marianna Gutterwil

775 zł od Cirantar Konrad Kocot,

515 zł od Pani Joga Studio Radom,

500 zł od namaste Paulina Stróż,

500 zł od Yoga Magda Kapela,

200 zł od Yoga Lab Anna Bereś

Wpłat dokonało również kilka indywidualnych osób.

Sedecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu, nauczycielom prowadzącym lekcje i darczyńcom.

O powstaniu i działaniu fundacji Project Bellur

"Mam wielką satysfakcję z dawania innym tego, co mi dał Bóg"

B.K.S. Iyengar

B.K.S Iyengar, z wdzięczności za dar jogi, zainicjował Projekt Bellur, mający na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców jego rodzinnej miejscowości (a także okolicznych wiosek). Guruji pochodził z Bellur - ubogiej wioski na południu Indii w stanie Karnataka i w młodości doznał trudów wzrastania w biedzie. Dlatego jego wolą było wspieranie najuboższych z rodzinnych stron (poprzez ułatwienie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, działalności kulturalnej i wsparcia społecznego). Od 2003 r., za pomocą Fundacji Bellur Project, jogini z całego świata również wspierają projekt, w szczególności w dniu urodzin Gurujiego.

W 2004 roku w wiosce Bellur (40 km od Bangalore w Karnatace) nie było nawet świeżej wody, więc pierwszym projektem był zbiornik wody o pojemności 50 000 galonów, dzięki któremu została zaspokojona jedna z najbardziej podstawowych potrzeb mieszkańców - dostęp do czystej wody pitnej.

Dzięki dobrej woli społeczności jogicznej z całego świata w Bellur powstały już również m.in:

  • szkoła podstawowa, w której oprócz regularnych zajęć prowadzone są również zajęcia jogi,
  • szkoła średnia dla dziewcząt, która umożliwia kobietom kontynuowanie nauki,
  • bezpłatny szpital.

Fundacja nie tylko stworzyła miejsca, w których się można uczyć, ale aktywnie o nie dba. Do szkół dostarczane są mundurki, książki oraz ciepłe posiłki, które dla wielu są jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Jakość życia mieszkańców Bellur i okolicznych wiosek znacznie poprawiła się, jednak wciąż jest dużo do zrobienia.

"Dzieci, które marzyły o jedzeniu, teraz są głodne wiedzy"

B.K.S. Iyengar

Polski wkład

SJIP corocznie patronuje akcji zbierania środków na wsparcie realizacji Projektu Bellur. Nasi członkowie organizują w imprezy w dniu urodzin Gurujiego (14 grudnia), z których dochód przeznaczany jest na ten szczytny cel.

Sposoby wsparcia inicjatywy charytatywnej Gurujiego za pośrednictwem SJIP:

  1. wpłata na konto Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce nr 18 1140 2004 0000 3302 7657 0366 z dopiskiem darowizna na projekt Bellur,
  2. organizacja obchodów urodzin Gurujiego i specjalnych lekcji w szkołach jogi, z których dobrowolne datki zostaną przekazane na rzecz Bellur oraz udział w tych wydarzeniach,
  3. udział w corocznych akcjach specjalnych organizowanych przez SJIP tj. festiwal jogi Iyengara z okazji rocznicy urodzin Gurujiego.

pokaz jogi dzieci ze szkoły w Bellur dzieci z Bellur