Aktualności

Przyśpieszenie rejestracji na certyfikacje w listopadzie
12 kwietnia 2021

Rejestracja na dwie certyfikacje w listopadzie br. rozpocznie się już 19 kwietnia. Od tego dnia bedzie można wypełnić formularz rejestracyjny w profilu użytkownika. To znaczne przyśpieszenie ma związek z koniecznością  oceny liczby osób chętnych do przystapienia do certyfikacji na poziom 1 w tym roku. W przypadku dużego zainteresowania rozważana jest organizacja dodatkowych certyfikacji we wrzesniu.

Certyfikacja na poziom 1 w 2021 roku
25 marca 2021

Rozpoczynają się zapisy na 2 pierwsze, czerwcowe terminy Certyfikacji na poziom 1. Rejestracja odbywa się on-line poprzez stronę joga.org.pl w dniach od 26 marca do 9 kwietnia. Rejestracja na listopadowe terminy certyfikacji uruchomiona zostanie w dniach 1 - 15 lipca br. Od grudnia br. wrócimy do systemu, gdy terminy certyfikacji i rejestracja uruchamiane będą w grudniu roku poprzedzającego.

Komitet Techniczny, po szczegółowej analizie egzaminów próbnych, określił format certyfikacji w nowej formule. Zmianie ulega sama nazwa - odchodzimy od posługiwania się pojęciem "Egzamin" na rzecz "Certyfikacji". Miejscem certyfikacji na poziom 1 w 2021 roku będzie Ośrodek Oddechowo pod Warszawą. Zaplanowano 4 terminy: 14-16 i 16-18 czerwca oraz 15-17 i 17-19 listopada.

Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
16 marca 2021

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce odbędzie się 17 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00. Z powodu nadal trwającego stanu pandemii, Zarząd SJIP podjął uchwałę o dopuszczeniu głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-głosowanie), o którym mowa w § 19 ust. 8 statutu Stowarzyszenia oraz uczestnictwie on-line w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się na platformie Zoom, link i hasło będą wysłane mailem dzień przed zebraniem. Oprócz zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i poszczególnych komisji, porządek Walnego przewiduje zmiany w statucie i wybór nowych członków Zarządu. Prosimy o zgłaszanie kandydatur na adres mailowy SJIP. Obecnie szczególnie poszukiwane są osoby z doświadczeniem w wydawaniu książek oraz organizacji wydarzeń charytatywnych.