Aktualności

Decyzje Walnego Zebrania Członków SJIP
06 czerwca 2022
Decyzje Walnego Zebrania Członków SJIP

Po raz kolejny Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce odbyło się w formule on-line za pośrednictwem platformy Zoom. W ten sposób, niezależnie od miejsca przebywania, każdy członek SJIP może wziąć udział w tym wydarzeniu. Zebranie tradycyjnie towarzyszyło Konwencji, którą w tym roku poprowadził Raya Uma Datta z Instytutu w Punie,

Oprócz standardowych punktów corocznego spotkania: zatwierdzenie sprawozdań organów SJIP i udzielenie absolutorium zarządowi SJIP, obecni na spotkaniu członkowie jednogłośnie uchwalili przeznaczenie wypracowanego w 2021 r. zysku w wysokości 22,28 tys. zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Głosami uczestników Walnego Zebrania powołano Dorotę Kobos na przewodniczącą Komitetu Technicznego. Dorota pełni tę funkcję od października 2021 roku, gdy zastąpiła Tomka Pyrzewicza, który złożył rezygnację. Uchwalono przedłużenie kadencji Beaty Waszczykowskiej jako przewodniczącej Komisji Etyki i Jerzego Jaguckiego jako jej członka oraz Grzegorza Brydy jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat wysokości rocznych składek członkowskich w SJIP. Zarząd wnioskował o podwyższenie składki dla osób w trakcie treningu nauczycielskiego, motywując to faktem zrównania ich uprawnień z certyfikowanymi nauczycielami - mogą utworzyć swój profil z panelu użytkownika na stronie joga.org.pl i wpisać się na listę nauczycieli, korzystają ze zniżek przysługujących członkom i mogą wpisywać organizowane przez siebie warsztaty do bazy wydarzeń. Uczestnicy Walnego Zebrania zwrócili jednak uwagę na fakt, że składki członkowskie w SJIP od wielu lat pozostają zamrożone na bardzo niskim poziomie, daleko odbiegającym od obecnych realiów rynkowych. Zawnioskowano o zwiększenie składek wszystkich członków, dodatkowo wprowadzając trzy poziomy opłat, zamiast dwóch obowiązujących dotychczas.

W wyniku tej dyskusji uczestnicy Walnego Zebrania zdecydowaną większością głosów podjęli uchwałę o podwyższeniu rocznych składek członkowskich do kwot:

  • 150 zł dla uczniów,
  • 200 zł dla uczniów w trakcie treningu nauczycielskiego,
  • 300 zł dla nauczycieli.

Składki w tej wysokości będą obowiązywały od 2023 roku.

Marta Chmielewska z zarządu SJIP przedstawiła stan prac nad wydaniem książki Iyengar Yoga for Healthy Aging Rity Keller. Po zapoznaniu się z kalkulacją kilku sposobów jej wydania zgromadzeni uczestnicy Walnego Zebrania uznali za zasadne wydanie jej we współpracy i udziale finansowym zewnętrznego wydawnictwa.

Protokół z ZWZC SJIP z 28 maja 2022 roku